Petter Reinholdtsen

Entries tagged "fiksgatami".

I'm going to the Open Source Developers' Conference Nordic 2015!
7th April 2015

I am happy to let you all know that I'm going to the Open Source Developers' Conference Nordic 2015!

It take place Friday 8th to Sunday 10th of May in Oslo next to where I work, and I finally got around to submitting a talk proposal for it (dead link for most people until the talk is accepted). As part of my involvement with the Norwegian Unix User Group member association I have been slightly involved in the planning of this conference for a while now, with a focus on organising a Civic Hacking Hackathon with our friends over at mySociety and Holder de ord. This part is named the 'My Society' track in the program. There is still space for more talks and participants. I hope to see you there.

Check out the talks submitted and accepted so far.

Tags: english, fiksgatami, nuug, offentlig innsyn.
Updated version of the Norwegian web service FiksGataMi
30th December 2014

I am very happy that we in the Norwegian Unix User group (NUUG), spearheaded by Marius Halden from NUUG and Matthew Somerville from mySociety, finally managed to upgrade the code base for the Norwegian version of FixMyStreet. This was the first major update since 2011. The refurbished FiksGataMi is already live, and seem to hold up the pressure. The press release and announcement went out this morning.

FixMyStreet is a web platform for allowing the citizens to easily report problems with public infrastructure to the responsible authorities. Think of it as a shared mail client with map support, allowing everyone to see what already was reported and comment on the reports in public.

Tags: english, fiksgatami, nuug.
61 kommuner lenker nå til FiksGataMi fra sine nettsider
11th December 2012

For noen dager siden omfavnet nok en kommune NUUGs FiksGataMi. Med 61 kommuner som lenker til FiksGataMi fra sine hjemmesider er «markedsandelen» 14% (av 429 kommuner). Siden siste oppdatering i november har kommunene Re og Vågsøy kommet til og slår følge med kommunene Askim, Askøy, Audnedal, Aure, Balestrand, Bærum, Eide, Farsund, Flekkefjord, Folldal, Gran, Grue, Hadsel, Halden, Halsa, Hamar, Hobøl, Holtålen, Hægebostad, Høyanger, Kongsberg, Kristiansund, Kvinesdal, Kviteseid, Levanger, Lindesnes, Luster, Lyngdal, Løten, Mandal, Marnardal, Moss, Namsos, Nissedal, Nordreisa, Randaberg, Rindal, Sel, Sirdal, Skiptvet, Sortland, Spydeberg, Stange, Stjørdal, Stord, Søgne, Sør-Odal, Tolga, Trysil, Tynset, Tysvær, Ullensvang Herad, Utsira, Vennesla, Verdal, Vågan, Vågå, Våler og Åseral. Oppdatert liste er tilgjengelig fra NUUGs wiki. Kartet er dog ikke oppdatert med de siste kommunene.

Kanskje du bør høre med din kommune om de vil bli mer aktive brukere av FiksGataMi? Se en tidligere bloggpost med tips om hvordan det kan gjøres.

I snitt rapporteres det nå via FiksGataMi ca. 60 meldinger fra innbyggerne i uka om feil på offentlig infrastruktur.

Tags: fiksgatami, norsk.
59 kommuner omfavner nå FiksGataMi
5th November 2012

For noen dager siden omfavnet to nye kommuner NUUGs FiksGataMi. Med 59 kommuner som lenker til FiksGataMi fra sine hjemmesider er "markedsandelen" 13,8 % (av 429 kommuner). Sist ut er Stange og Utsira kommune, som slår følge med kommunene Askim, Askøy, Audnedal, Aure, Balestrand, Bærum, Eide, Farsund, Flekkefjord, Folldal, Gran, Grue, Hadsel, Halden, Halsa, Hamar, Hobøl, Holtålen, Hægebostad, Høyanger, Kongsberg, Kristiansund, Kvinesdal, Kviteseid, Levanger, Lindesnes, Luster, Lyngdal, Løten, Mandal, Marnardal, Moss, Namsos, Nissedal, Nordreisa, Randaberg, Rindal, Sel, Sirdal, Skiptvet, Sortland, Spydeberg, Stjørdal, Stord, Søgne, Sør-Odal, Tolga, Trysil, Tynset, Tysvær, Ullensvang Herad, Vennesla, Verdal, Vågan, Vågå, Våler og Åseral. Oppdatert liste er tilgjengelig fra NUUGs wiki. Kartet er dog ikke oppdatert med de siste kommunene.

Kanskje du bør høre med din kommune om de vil bli mer aktive brukere av FiksGataMi? Se en tidligere bloggpost med tips om hvordan det kan gjøres.

I snitt rapporteres det nå via FiksGataMi ca. 100 meldinger i uka fra innbyggerne om feil på offentlig infrastruktur.

Tags: fiksgatami, norsk, nuug.
57 kommuner omfavner nå FiksGataMi
17th October 2012

For noen dager siden omfavnet nok en kommune NUUGs FiksGataMi. Med 57 kommuner som lenker til FiksGataMi fra sine hjemmesider er "markedsandelen" 13% (av 429 kommuner). Sist ut er Våler kommune, som slår følge med kommunene Askim, Askøy, Audnedal, Aure, Balestrand, Bærum, Eide, Farsund, Flekkefjord, Folldal, Gran, Grue, Hadsel, Halden, Halsa, Hamar, Hobøl, Holtålen, Hægebostad, Høyanger, Kongsberg, Kristiansund, Kvinesdal, Kviteseid, Levanger, Lindesnes, Luster, Lyngdal, Løten, Mandal, Marnardal, Moss, Namsos, Nissedal, Nordreisa, Randaberg, Rindal, Sel, Sirdal, Skiptvet, Sortland, Spydeberg, Stjørdal, Stord, Søgne, Sør-Odal, Tolga, Trysil, Tynset, Tysvær, Ullensvang Herad, Vennesla, Verdal, Vågan, Vågå og Åseral. Oppdatert liste og kart er tilgjengelig fra NUUGs wiki.

I snitt rapporteres det nå via FiksGataMi ca. 110 meldinger fra innbyggerne i uka om feil på offentlig infrastruktur.

Tags: fiksgatami, norsk.
Må kommuner journalføre og svare på henvendelser fra innbyggerne?
8th October 2012

Et av grunnlagene for FiksGataMi er at det offentlige er underlagt forvaltningsloven og må følge god forvaltningsskikk, hvilket for FiksGataMi betyr at de må ta imot henvendelser fra innbyggerne og svare på dem innen 30 dager eller sende den videre og orientere innbyggeren om dette hvis de mener henvendelsen er feilsendt. Det har vist seg at dette er ukjent for endel offentlige etater, og det var derfor interessant å se en artikkel i Bladet Vesterålen om at Lødingen kommune tiltrekker seg oppmerksomheten fra sivilombudsmannen for å ha nektet å svare på en skriftlig henvendelse (epost) fra en innbygger. Ikke bare det, kommunen har latt være å journalføre henvendelsen.

Slo opp saken i postjournalen til Sivilombudsmannen, og den har fått saksnummer 2012/1638 der. Så langt er det journalført fem brev i saken hos Sivilombudsmannen (dokumentdato, inn/ut, dokumenttittel og journal-ID):

2012-07-05InnSak om manglende svar fra Lødingen kmmune (2012/13059)
2012-07-25UtForeleggelse - manglende svar fra Lødingen kommune (2012/13052)
2012-07-27InnForeleggelse - Manglende svar fra Lødningen kommune - Foreløpig svar (2012/14432)
2012-07-30UtVedrørnede utsatt frist - Manglende svar fra Lødingen kommune (2012/14445)
2012-09-24UtPåminnelse - Manglende svar fra Lødingen kommune (2012/17986)

Det blir interessant å følge denne saken videre. Jeg har ikke rukket be om innsyn, men regner med at jeg tar opp tråden når den nærmer seg en konklusjon. Jeg håper konklusjonen blir at kommunen også må svare på henvendelser fra folk de ikke ønsker å ha kontakt med.

Tags: fiksgatami, norsk, offentlig innsyn.
Can Zimbra be told to send autoreplies to the From: address?
3rd July 2012

In the NUUG FiksGataMi project (Norwegian version of FixMyStreet from mySociety), we have discovered a problem with the municipalities using Zimbra. When FiksGataMi send a problem report to the government, the email From: address is set to the address of the person reporting the problem, while envelope sender is set to the FiksGataMi contact address. The intention is to make sure the municipality send any replies to the person reporting the problem, while any email delivery problems are sent to us in NUUG. This work well in most cases, but not for Karmøy municipality using Zimbra. Karmøy is using the vacation message function in Zimbra to send an automatic reply to report that the message has been received, and this message is sent to the envelope sender and not the address in the From: header.

This causes the automatic message from Karmøy to go to NUUGs request-tracker instance instead of to the person reporting the problem. We can not really change the envelope sender address, as this would make it impossible for us to discover when there are problems with the MTAs receiving problem reports. We have been in contact with the people at Karmøy municipality, and they are willing to adjust Zimbra if something can be changed there to get a better behaviour.

The default behaviour of Zimbra is as far as I can tell according to the specification in RFC 3834, which recommend that vacation messages are sent to the envelope sender and not to the From: address. But I wonder if it is possible to adjust or configure Zimbra to behave differently. Anyone know? Please let us know at fiksgatami (at) nuug.no.

Tags: english, fiksgatami, nuug.
Kommentar til artikkel i Adresseavisa som omtaler FiksGataMi
2nd June 2012

Jeg oppdaget nylig en artikkel i Adresseavisa i Trondheim som nevner FiksGataMi, og der Trondheim kommune ser ut til å fortelle at de ikke følger forvaltningslovens krav ved mottak av meldinger sendt inn via FiksGataMi. La derfor nettopp inn denne kommentaren til artikkelen:

Her er en liten faktaoppdatering om FiksGataMi-tjenesten, da noen ser ut til å ha misforstått hvordan den fungerer.

FiksGataMi er et privat initiativ opprettet og drevet av medlemsforeningen NUUG. FiksGataMi tar imot meldinger om feil i offentlig infrastruktur, og sender meldingen skriftlig videre på vegne av innmelder til aktuell aktør i det offentlige, det være seg kommune, fylke eller vegvesenregion. Offentlig etat blir valgt ut fra geografisk plassering og kategori valgt av innsender. Offentlige etater er i følge forvaltningsloven pliktig å følge opp og besvare skriftlige henvendelser, og hvis noen av mottakerne ikke gjør dette kan en klage på lovbrudd i det offentlige. FiksGataMi fungerer dermed som en slags epostklient for innbyggerne der kopi av innsendte meldinger gjøres tilgjengelig og knyttes til kartplassering for enkel gjenfinning. Å sende inn nye problemrapporter via FiksGataMi er dermed ikke avhengig av at kommunen aktivt må følge med på meldinger hos FiksGataMi, da de får dem tilsendt på sine offisielle epostmottakspunkter. Hvorvidt noe blir fikset og om innbyggerne er opp til mottaker av meldingene. For Trondheim kommune er mottaksadressen bydrift.vegdrift@trondheim.kommune.no, en adresse jeg inntil jeg leste denne artikkelen trodde ble håndtert i henhold til forvaltningslovens krav.

Kan ellers fortelle at 57 kommuner lenker til FiksGataMi fra sine nettsider, og at 37 % (4182 av 11266 ) av problemrapportene sendt inn via FiksGataMi er markert som løst i løsningen. Trondheim kommune har fått tilbud om å få rapportene levert på datamaskinlesbart format i stedet for epost, men har ikke takket ja så langt.

Vennlig hilsen Petter Reinholdtsen, en av NUUG-folkene bak FiksGataMi.no

Det høres for meg ut som om innbyggerne i Trondheim burde klage på kommunens potensielle lovbrudd.

Tags: fiksgatami, norsk.
56 kommuner omfavner FiksGataMi
30th March 2012

I dag omfavnet nok en kommune NUUGs FiksGataMi. Med 56 kommuner som lenker til FiksGataMi fra sine hjemmesider er "markedsandelen" oppe i 13% (av 429 kommuner). Sist ut er Sel kommune, som slår følge med kommunene Askim, Askøy, Audnedal, Aure, Bærum, Eide, Farsund, Flekkefjord, Folldal, Gran, Grue, Hadsel, Halden, Halsa, Hamar, Hobøl, Holtålen, Hægebostad, Høyanger, Kongsberg, Kristiansund, Kvinesdal, Kviteseid, Levanger, Lindesnes, Luster, Lyngdal, Lørenskog, Løten, Mandal, Marnardal, Moss, Namsos, Nissedal, Nordreisa, Randaberg, Rindal, Sirdal, Skiptvet, Sortland, Spydeberg, Stjørdal, Stord, Søgne, Sør-Odal, Tolga, Trysil, Tynset, Tysvær, Ullensvang Herad, Vennesla, Verdal, Vågan, Vågå og Åseral.

I snitt rapporteres det nå 150 meldinger fra innbyggerne i uka via FiksGataMi.

Tags: fiksgatami, norsk.
Hamar kommune imponerer i FiksGataMi-rapportert problem i dag
5th March 2012

Tok nettopp en titt på listen over løste problemer i FiksGataMi (hentet via Open311-søkegrensesnittet), og lot meg imponere over Hamar kommunes raske respons. Sjekk rapport #10791, der Hamar kommune kl. 10:19 i dag får beskjed om at det er dårlig brøyting, allerede 10:50 melder kommunen tilbake at de er på saken. 18:26 samme dag melder så innsender at problemet er løst. Hatten av for folkene i Hamar kommune!

Apropos bra respons. En bruker sendte for noen dager inn følgende tilbakemelding til oss som står bak tjenesten.

Rapporterte inn slukte gatelys på Torsnesveien, og to uker etterpå er lysene tilbake. Flott service!

Det er veldig hyggelig å høre at FiksGataMi fungerer bra for innbyggerne. Måtte alle landets innbyggere få samme gode erfaring med FiksGataMi og det offentlige. I dag er det 52 kommuner som har lenke til FiksGataMi fra sine nettsider, og dermed indikerer at de liker vår tjeneste. Måtte de få følge av resten av landets kommuner snart. :)

Tags: fiksgatami, norsk.
40 kommuner lenker nå til FiksGataMi fra sine nettsider - gjør din?
28th October 2011

Siden lansering av NUUGs tjeneste FiksGataMi, en tjeneste for å gjøre det enkelt for innbyggerne og rapportere og holde rede på status for rapporter om problemer med offentlig infrastruktur, har tusenvis av innbyggere bidratt med meldinger. Og spesielt gledelig er det at det at de fleste i offentlige selv ser verdien av tjenesten. For noen dager siden oppdaget jeg nok en kommune som hadde lagt inn lenke til FiksGataMi fra forsiden sine nettsider, og slik omfavnet tjenesten som sin egen. Det er dermed 40 kommuner som lenker til FiksGataMi, og det utgjør nesten 10 prosent av kommunene i Norge. :)

Det gjelder så langt Askøy kommune, Audnedal kommune, Aure kommune, Bærum kommune, Farsund kommune, Flekkefjord kommune, Folldal kommune, Grue kommune, Hadsel kommune, Hamar, Hægebostad kommune, Kongsberg kommune, Kristiansund kommune, Kvinesdal kommune, Kviteseid kommune, Levanger kommune, Lindesnes kommune, Lyngdal kommune, Lørenskog kommune, Løten kommune, Mandal kommune, Marnardal kommune, Moss kommune, Namsos kommune, Nissedal kommune, Sirdal kommune, Spydeberg kommune, Stjørdal kommune, Stord kommune, Søgne kommune, Sør-Odal kommune, Tolga kommune, Tynset kommune, Tysvær kommune, Ullensvang Herad, Vennesla kommune, Verdal kommune, Vågan kommune, Vågå kommune og Åseral kommune. Hvis din kommune ikke er på listen, hva med å sende dem en epost og foreslå at de også lenker til FiksGataMi?

Her er et generalisert eksempel til meldingen kan sende til sin kommune basert på en epost utvikleren Ørjan Vøllestad sendte til sin kommune og som fikk kommunen til å lenke til FiksGataMi:

Subject: Gjøre FiksGataMi tilgjengelig fra kommune websiden
To: kontakt@min.kommune.no

Hei,

Jeg bor i Min kommune og lurte på om Min kommune kunne lagt en link
til FiksGataMi på forsiden, lett tilgjengelig slik andre kommuner har
gjort. Se eksempler under på hvordan det er gjort tilgjengelig og en
liste over kommuner som har tilgjengeliggjort fiksgatami.no fra
kommune-siden.

Hvis det ikke er ønskelig, ønsker jeg en tilbakemelding på hvorfor
ikke. Jeg liker fiksgatami og synes tjenesten er super og gjør det
lettere for kommuner å følge opp innmeldte saker fra innbyggerne.

Se http://wiki.nuug.no/grupper/fiksgatami/tips for spørsmål og svar mellom
andre kommuner og fiksgatami.
Se hovedsiden for tjenesten, http://www.fiksgatami.no/
De har allerede en Android applikasjon som kan promoteres,
https://market.android.com/details?id=no.fiksgatami

F.eks. Mandal har lenke til FiksGataMi på alle sine sider under
overskriften "Min side / Selvbetjening".

Mange andre kommuner har også omfavnet FiksGataMi, og lenket inn til
tjenesten fra sine sider. Det gjelder så langt:

  1. Askøy kommune, https://www.askoy.kommune.no/
  2. Audnedal kommune, http://www.audnedal.kommune.no/
  3. Aure kommune, http://www.aure.kommune.no/
  4. Bærum kommune, https://www.baerum.kommune.no/
  5. Farsund kommune, http://www.farsund.kommune.no/
  6. Flekkefjord kommune, http://www.flekkefjord.kommune.no/
  7. Folldal kommune, http://folldal.kommune.no/
  8. Grue kommune, http://www.grue.kommune.no/
  9. Hadsel kommune, http://www.hadsel.kommune.no/
 10. Hamar, http://www.hamar.kommune.no/category.php?categoryID=1198
 11. Hægebostad kommune, http://www.haegebostad.kommune.no/
 12. Kongsberg kommune, http://www.kongsberg.kommune.no/
 13. Kristiansund kommune, http://www.kristiansund.kommune.no/
 14. Kvinesdal kommune, http://www.kvinesdal.kommune.no/
 15. Kviteseid kommune, http://www.kviteseid.kommune.no/
 16. Levanger kommune, http://www.levanger.kommune.no/
 17. Lindesnes kommune, http://www.lindesnes.kommune.no/
 18. Lyngdal kommune, http://www.lyngdal.kommune.no/
 19. Lørenskog kommune, http://www.lorenskog.kommune.no/
 20. Løten kommune, http://www.loten.kommune.no/
 21. Mandal kommune, http://www.mandal.kommune.no/
 22. Marnardal kommune, http://www.marnardal.kommune.no/
 23. Moss kommune, http://www.moss.kommune.no/
 24. Namsos kommune, http://www.namsos.kommune.no/
 25. Nissedal kommune,
   http://www.nissedal.kommune.no/Tenester/Lokalt/Trygge%20Nissedal.aspx
 26. Sirdal kommune, http://sirdal.kommune.be/
 27. Spydeberg kommune, http://www.spydeberg.kommune.no/
 28. Stjørdal kommune, https://www.stjordal.kommune.no/
 29. Stord kommune, http://www.stord.kommune.no/
 30. Søgne kommune, http://www.sogne.kommune.no/
 31. Sør-Odal kommune, http://www.sor-odal.kommune.no/
 32. Tolga kommune, http://tolga.kommune.no/
 33. Tynset kommune, http://www.tynset.kommune.no/
 34. Tysvær kommune, http://www.tysver.kommune.no/
 35. Ullensvang Herad,
   http://www.ullensvang.herad.no/index.php?option=com_content&view=article&id=184:fiksgatami&catid=1:naering-og-utvikling&Itemid=174
 36. Vennesla kommune, http://www.vennesla.kommune.no/
 37. Verdal kommune, http://www.verdal.kommune.no/
 38. Vågan kommune, http://www.vagan.kommune.no/
 39. Vågå kommune, http://www.vaga.kommune.no/
 40. Åseral kommune, http://www.aseral.kommune.no/

Ellers kan jeg melde at FiksGataMi har fått støtte for å rapportere inn via Open311-grensesnittet i tillegg til å bruke epost. Det betyr at hvis det offentlige implementerer Open311-grensesnitt på sin interne database for å håndtere henvendelser, så kan FiksGataMi-rapporterer sendes direkte dit uten å gå via epost. Det kan spare litt arbeidstid hos kommuner, fylker og vegvesen. Støtten er utviklet av mySociety i England og allerede i bruk der. Vi håper en norsk etat melder sin interesse for å bruke Open311 og dermed slippe å håndtere meldingene som epost.

Tags: fiksgatami, norsk.
Perl modules used by FixMyStreet which are missing in Debian/Squeeze
26th July 2011

The Norwegian FiksGataMi site is build on Debian/Squeeze, and this platform was chosen because I am most familiar with Debian (being a Debian Developer for around 10 years) because it is the latest stable Debian release which should get security support for a few years.

The web service is written in Perl, and depend on some perl modules that are missing in Debian at the moment. It would be great if these modules were added to the Debian archive, allowing anyone to set up their own FixMyStreet clone in their own country using only Debian packages. The list of modules missing in Debian/Squeeze isn't very long, and I hope the perl group will find time to package the 12 modules Catalyst::Plugin::SmartURI, Catalyst::Plugin::Unicode::Encoding, Catalyst::View::TT, Devel::Hide, Sort::Key, Statistics::Distributions, Template::Plugin::Comma, Template::Plugin::DateTime::Format, Term::Size::Any, Term::Size::Perl, URI::SmartURI and Web::Scraper to make the maintenance of FixMyStreet easier in the future.

Thanks to the great tools in Debian, getting the missing modules installed on my server was a simple call to 'cpan2deb Module::Name' and 'dpkg -i' to install the resulting package. But this leave me with the responsibility of tracking security problems, which I really do not have time for.

Tags: debian, english, fiksgatami.
Hva utgjør en vellykket offentlig tjeneste?
4th May 2011

Artikkelen i Aftenposten i dag om de som fikk tauet bort bilen etter å ha trodd på Oslo kommunes oversikt over når ulike gater skulle feies i påsken, fikk meg til å ta en titt på kommunens oversikt, og der ble jeg fascinert over følgende lille gullkorn:

Hvorfor har dere ikke SMS-varsling?
Forsøksordningen i 2005 viste dessverre at SMS-varsling i liten grad reduserte antallet borttauede biler. De som abonnerte på ordningen unngikk naturligvis feilparkeringer, men plassene ble brukt av "fremmede" biler altså av bileiere som ikke abonnerte og dermed ikke ble varslet.

Det gir inntrykk av at kommunen i stedet for å se på SMS-varsling som en tjeneste for innbyggerne, som kunne gjøre at de innbyggerne som benyttet seg av tjenesten slapp å få tauet bilen sin, så på det som en tjeneste for seg selv for å redusere antall tauinger. Forklaringen synes jeg illustrerer veldig godt hvorfor det er så viktig å se på hva som er fokus for tjenester som leveres og hva som er suksesskriteriene. Jeg mistenker at hvis suksesskriteriet for SMS-tjenesten hadde vært hvor fornøyd brukerne av SMS-tjenesten var, så ville den blitt videreført. Eller hvis suksesskriteriet var økt bruk av tjenesten. Jeg vet i hvert fall mange som gjerne vil slippe å både daglig besøke bilen sin der den er parkert i Oslo, og som gjerne vil varsles i stedet for å oppdage at bilen er tauet bort når de trenger den.

Mon tro hvor mange som må bruke en slik tjeneste før andelen bort-tauinger blir redusert? Jeg mistenker den må være godt over 50% av alle med bil i Oslo, før det er større sannsynlighet for at en ledig men risikofylt parkeringsplass blir stående ledig enn at den blir tatt umiddelbart. Det er for stort press på parkeringsplasser i Oslo i dag til å tro at en ledig parkeringsplass blir stående ubrukt med mindre sjåføren vet at det er risikabelt å stå der. Hvis reduksjon i antall bort-tauinger var suksesskriteriet for SMS-tjenesten var en dermed garantert å konkludere med at den feilet, da det er umulig å få så stor bruksprosent i en prøvedrift.

Fokus for FiksGataMi er innbyggeren, og et av suksesskriteriene er at innbyggerne som bruker tjenesten er fornøyde med at rapportene blir synliggjort og levert til relevant offentlig myndighet. Det er naturligvis fint om de som mottar meldingene også har nytte av tjenesten, og at problemene blir fikset, men det viktigste er innbyggernes opplevelse. Innbyggerne skal oppleve tjenesten som enkel og effektiv, slik at vi sikrer at flest mulig klarer å bidra til å forbedre offentlig infrastruktur.

Tags: fiksgatami, norsk.
Experimental Open311 API for the mySociety fixmystreet system
30th April 2011

Today, the first draft implementation of an Open311 API for the Norwegian service FiksGataMi started to work. It is only available on the developer server for now, and I have not tested it using any existing Open311 client (I lack the platforms needed to run the clients I have found so far), but it is able to query the database and extract a list of open and closed requests within a given category and reported to a given municipality. I believe that is a good start to create a useful service for those that want to do data mining on the requests submitted so far.

Where is it? Visit http://fiksgatami-dev.nuug.no/open311.cgi/v2/ to have a look. Please send feedback to the fiksgatami (at) nuug.no mailing list.

Tags: english, fiksgatami, open311.
Initial notes on adding Open311 server API on FixMyStreet
29th April 2011

The last few days I have spent some time trying to add support for the Open311 API in the Norwegian FixMyStreet service. Earlier I believed Open311 would be a useful API to use to submit reports to the municipalities, but when I noticed that the New Zealand version of FixMyStreet had implemented Open311 on the server side, it occurred to me that this was a nice way to allow the public, press and municipalities to do data mining directly in the FixMyStreet service. Thus I went to work implementing the Open311 specification for FixMyStreet. The implementation is not yet ready, but I am starting to get a draft limping along. In the process, I have discovered a few issues with the Open311 specification.

One obvious missing feature is the lack of natural language handling in the specification. The specification seem to assume all reports will be written in English, and do not provide a way for the receiving end to specify which languages are understood there. To be able to use the same client and submit to several Open311 receivers, it would be useful to know which language to use when writing reports. I believe the specification should be extended to allow the receivers of problem reports to specify which language they accept, and the submitter to specify which language the report is written in. Language of a text can also be automatically guessed using statistical methods, but for multi-lingual persons like myself, it is useful to know which language to use when writing a problem report. I suspect some lang=nb,nn kind of attribute would solve it.

A key part of the Open311 API is the list of services provided, which is similar to the categories used by FixMyStreet. One issue I run into is the need to specify both name and unique identifier for each category. The specification do not state that the identifier should be numeric, but all example implementations have used numbers here. In FixMyStreet, there is no number associated with each category. As the specification do not forbid it, I will use the name as the unique identifier for now and see how open311 clients handle it.

The report format in open311 and the report format in FixMyStreet differ in a key part. FixMyStreet have a title and a description, while Open311 only have a description and lack the title. I'm not quite sure how to best handle this yet. When asking for a FixMyStreet report in Open311 format, I just merge title an description into the open311 description, but this is not going to work if the open311 API should be used for submitting new reports to FixMyStreet.

The search feature in Open311 is missing a way to ask for problems near a geographic location. I believe this is important if one is to use Open311 as the query language for mobile units. The specification should be extended to handle this, probably using some new lat=, lon= and range= options.

The final challenge I see is that the FixMyStreet code handle several administrations in one interface, while the Open311 API seem to assume only one administration. For FixMyStreet, this mean a report can be sent to several administrations, and the categories available depend on the location of the problem. Not quite sure how to best handle this. I've noticed SeeClickFix added latitude and longitude options to the services request, but it do not solve the problem of what to return when no location is specified. Will have to investigate this a bit more.

My distaste for web forums have kept me from bringing these issues up with the open311 developer group. I really wish they had a email list available via Gmane to use for discussions instead of only a forum. Oh, well. That will probably resolve itself, one way or another. I've also tried visiting the IRC channel #open311 on FreeNode, but no-one seem to reply to my questions there. This make me wonder if I just fail to understand how the open311 community work. It sure do not work like the free software project communities I am used to.

Tags: english, fiksgatami, open311.
FiksGataMi - fylkesoversikt på kart
15th April 2011

Det er morsomt å følge med hvordan bruken av FiksGataMi sprer seg over det ganske land. Her er lenkene til fylkesoversikt på kart over de (for tiden) 200 siste problemene. Bruker her GeoRSS-kilden i FiksGataMi og presenterer enten via Google Maps eller en GeoRSS-fremviser jeg fant for OpenStreetmap.

Antall problemer returnert i GeoRSS-kildene justeres over tid etter hvert som vi får mer erfaring med hvilken belastning det gir på tjenesten.

Oppdatering 2011-04-27: Endret URL til fylker med mellomrom i navnene fra %20 til %2B, slik at de fungerer i flere nettlesere.

Tags: fiksgatami, kart, norsk.
A Norwegian FixMyStreet have kept me busy the last few weeks
3rd April 2011

Here is a small update for my English readers. Most of my blog posts have been in Norwegian the last few weeks, so here is a short update in English.

The kids still keep me too busy to get much free software work done, but I did manage to organise a project to get a Norwegian port of the British service FixMyStreet up and running, and it has been running for a month now. The entire project has been organised by me and two others. Around Christmas we gathered sponsors to fund the development work. In January I drafted a contract with mySociety on what to develop, and in February the development took place. Most of it involved converting the source to use GPS coordinates instead of British easting/northing, and the resulting code should be a lot easier to get running in any country by now. The Norwegian FiksGataMi is using OpenStreetmap as the map source and the source for administrative borders in Norway, and support for this had to be added/fixed.

The Norwegian version went live March 3th, and we spent the weekend polishing the system before we announced it March 7th. The system is running on a KVM instance of Debian/Squeeze, and has seen almost 3000 problem reports in a few weeks. Soon we hope to announce the Android and iPhone versions making it even easier to report problems with the public infrastructure.

Perhaps something to consider for those of you in countries without such service?

Tags: debian, english, fiksgatami, kart.
1000 problemer rapportert via FiksGataMi på litt over to dager
9th March 2011

Etter mandagens lansering av FiksGataMi har responsen vært enorm, og de første 1000 problemene er allerede rapportert. Noen saker er allerede løst, og responstiden til Bø i Nordland og Melhus imponerer stort. Slikt burde gjøre innbyggerne der stolte. :)

En utfordring for FiksGataMi er håndtering av fylkes- og riksveier som ikke skal til kommunen men til fylket eller staten. Problemet er at vi mangler en datakilde som kan brukes til å identifisere hvilket geografisk område som administreres av fylket og staten (dvs. vei, grøfter, gjerder og slikt). Det vi trenger er maskinlesbare georefererte eiendomsgrenser over eiendommene som hører til fylkes- og riksveier. Når vi har det, kan vi videreutvikle fiksgatami til å håndtere eiendomsgrenser i tillegg til dagens kommune- og fylkesgrenser. Så vi trenger datakilder uten bruksbegrensninger og litt finansiering for å ta dem i bruk.

Men noen kommuner håndterer denne utfordringen elegant likevel og til det beste for innsender ved å sende saken videre til riktig instans og notere dette i FiksGataMi. De første som gjorde dette var så vidt jeg kan se Lørenskog. All kudos til dem!

I morgen tidlig skal Christer på NRK Østlandssendingen og snakke om FiksGataMi. Jeg gleder meg til å høre opptaket og se hvilken respons det fører til på innrapporteringen. Jeg forsøker å holde oversikt over omtalen NUUG og FiksGataMi på NUUGs websider, og responsen så langt har vært veldig god. De fleste kommunene er veldig positive til tjenesten. De som hadde lignende løsninger er ikke så fornøyde, noe jeg kan forstå. På den positive siden får innbyggerne i disse kommunene nå et valg om hvilken løsning de vil benytte seg av, og konkurranse er en fin ting for å dyrke frem de beste løsningene. :)

Tags: fiksgatami, kart, norsk.
FiksGataMi lansert, og responsen har vært overveldende
8th March 2011

I går lanserte vi i foreningen NUUG FiksGataMi, med pressemelding på epost til alle NUUGs annonseringsliste, medlemmene, alle landets redaksjoner og alle landets kommuner og fylkeskommuner. Responsen har vært formidabel, og vi har en enorm baklogg av henvendelser å følge opp. Vi jobber oss sakte men sikkert igjennom stabelen. Alt sendes til NUUGs RT-instans slik at ingen blir glemt. Hvis du har kommentarer og spørsmål, bruk kontaktfeltet på FiksGatami, eller send epost til adressen som er oppgitt der.

Pr nå er det kommet inn over 600 problemer som er rapportert videre til kommuner og fylker. Jeg hentet ut fordelingen på kategorier nå nettopp, for å se hva som opptar innbyggerne rundt om i det ganske land. Det er mest aktivitet i Trondheim, fulgt av Oslo og Bergen, men godt over 100 kommuner og fylker har fått meldinger fra innbyggerne via FiksGatami så langt.

countcategory
398Hull i vei
83Gater/Veier
65Snøbrøyting
54Gatelys
46Annet
30Fortau/gangstier
17Tette avløpsrister
10Trafikkskilter
7Parkering
7Forlatte kjøretøy
4Trafikklys
4Sykkelveier
4Forsøpling
3Buss- og togstopp
3Vannforsyning
3Universell utforming
3Trær
2Graffiti/tagging
2Dumpet skrot
1Park/landskap
1Ulovlige oppslag
1Offentlige toaletter

Det gjenstår endel jobb med skalering før vi er fornøyd med ytelsen, og så må vi få skrevet litt mer informasjon til kommunene om hvordan systemet fungerer, slik at de vet mer hvordan de kan bidra til å gjøre brukeropplevelsen for innbyggerne enda bedre.

Til de som synes sitt lokalområde har dårlig kart, så er det bare en ting å si. Bidra til å gjør OpenStreetmap bedre ved å tegne inn ditt lokalområde! Eller få det offentlige til å gi ut bedre kartdata uten bruksbegrensninger. :)

Jeg vil presentere FiksGataMi under Go Open 2011, så vi ses kanskje der?

Tags: fiksgatami, kart, norsk.
Kategorisering av problemer på FiksGatami
27th February 2011

Det nærmer seg lansering av NUUGs Fiksgatami-tjeneste, og siste finpuss på kategorisering gjøres i disse dager. Jeg har konkludert med at ideen om å ta utgangspunkt i eksisterende kommunale tjenesters kategorisering er en dårlig ide da det er viktigere å kategorisere fra et brukersynspunkt enn å kategorisere ut fra hvordan kommunene er organisert internt. Måtte dermed starte på nytt med kategoriarbeidet.

Nå har jeg kommet opp med følgende forslag til kategorier, basert på de som er i bruk på den britiske originalen, innspill på IRC-kanalen til NUUG og folk rundt meg. Tar gjerne imot innspill på kategoriene til epostlisten for prosjektet, fiksgatami (at) nuug.no.

Av tekniske årsaker kan kun bokmålsoversettelsen av det engelske ordet 'Other' brukes som fellesbetegnelse for andre kategorier, dvs. at også nynorsk-kommuner ender opp med 'Annet' som samlekategori. Oversettelse av applikasjonen til nynorsk og nordsamisk får vente til noen sponser den utviklingen som trengs for å få det til.

Her er så lista med kategorier jeg tror vi går i produksjon med:

Er disse forståelige? Er det noen uforståelige overlapp? Noen kategorier vi mangler som burde skilles ut fra 'Annet'? Er det noen av disse kategoriene som ikke skal varsles til offentlig myndighet? Gi tilbakemelding innen midten av kommende uke hvis du vil ha et ord med i laget når det gjelder kategorisering.

Tags: fiksgatami, kart, norsk.
Konsekvenser av unøyaktige kommunesgrenser for FiksGataMi
22nd February 2011

Arbeidet med å få på plass NUUGs Fiksgatami-tjeneste går videre uten stans. Den vil som tidligere nevnt bruke de beste kommunegrensene vi har klart å få tak i, fra OpenStreetmap.org. Ofte vil unøyaktighetene ikke har mye konsekvenser, da kommunegrenser ofte går lagt fra der det bor mye folk, men av og til vil det påvirke flere. Kom over et eksempel i dag, der grensestreken går midt i tettbygd strøk og henvendelser via FiksGataMi nok vil bli feilsendt pga. at det offentlige nekter å fortelle oss på maskinlesbart format hvor kommunegrensa går.

Grensa mellom Tønsberg og Nøtterøy er i dag tegnet opp slik at den går midt igjennom Ollebukta marina og lar Ørsnes ligge i en kommune mens Ørsnesalleen går over to kommuner. Min erfaring med kommuneoppdeling får meg til å tro at dette neppe stemmer.

Vi får bare håpe at noen med lokalkunnskap går inn og korrigerer grensestreken i OpenStreetmap.org slik at den blir mer nøyaktig, eller at det offentlige snur og publiserer i hvert fall kommunegrenseinformasjonen på maskinlesbart format uten bruksbegresninger, slik at FiksGataMi har større sjanse til å sende informasjon til riktig kommune.

Det går mot at det settes hardt mot hardt og en rettsak om temaet, og i går ble det kjent at NUUG Foundation støtter Fri Geo Norge-prosjektet med deler av kostnadene forbundet med en rettsak for å få tilgang til kommunegrensene fra kartverket. Jeg gleder meg til fortsettelsen.

Tags: fiksgatami, kart, norsk.
Fiksgatami tar form - snart klar for test
13th February 2011

NUUGs Fiksgatami-tjeneste tar sakte form, og den siste uka har vi betalt mySociety i England for å tilpasse kildekoden til deres tjeneste slik at den skal fungere for Norge. I løpet av kommende uke regner jeg at vi skal i gang med testing.

For å forberede testing, har jeg tatt en titt på hva slags informasjon som samles inn av kommuner som har lignende tjeneste for sin kommune allerede på plass. Jeg har tittet på tjenestene til Tromsø, Porsgrunn og Kongsvinger. Jeg tittet også på Askers, som er litt på siden at det jeg skriver om her

Om problemet samles alle tjenestene inn plassering, enten som adresse eller som kartkoordinat. De samler også inn en oppsummering/overskrift og en lengre beskrivelse, og noen av dem tillater bilde og vedlegg lagt ved. Alle problemene tildeles en kategori, og det er stort overlapp i kategoriseringen:

Tromsø Porsgrunn Kongsvinger
Vei Hull i veg Veg/Vegvedlikehold
Skilt/Trafikksikkerhet
Gatelys Gatelys virker ikke Gatelys
Vann og avløp Vann og avløp Vann/Avløp
Park Park Park/Grønt
Friluftsliv Friluft
Renovasjon Renovasjon Renovasjon/Avfall
Grafitti-Tagging Grafitti/Tagging
Forsøpling
Annet Annet Annet

Om de som rapporterer inn problemet, blir det samlet inn navn, epostadresse, et eller to telefonnummer og for Asker postadresse. Noen vil også vite hvordan tilbakemelding ønskes, dvs. epost, telefon eller via post.

Fiksgatami skulle kunne håndtere innsending til disse kommunene uten større problemer, tror jeg. Kategorier defineres per område, slik at kommunene kan få meldinger inndelt i de kategoriene de trenger. Fiksgatami samler i utgangspunktet kun inn navn og epostadresse for innsender, og det tror jeg vi skal fortsette med.

Tags: fiksgatami, kart, norsk.
Fiksgatami begynner å ta form
15th January 2009

For noen uker siden bestemte noen av oss seg for at det var på tide med en norsk utgave av FixMyStreet, og satte igang et prosjekt i NUUG-regi. Konseptet er å gjøre det enklere å rapportere til rette instans om ting som er galt i offentligheten, ved å bruke kart og web. En testinstans er på plass på en maskin donert av min arbeidsplass USIT ved Universitetet i Oslo, og den begynner så smått å fungere. Det gjenstår å fullføre støtten for norsk språk, bytte ut kartet og finne kilde for å slå opp adresser før første versjon er operativ. Når den er operativ, håper vi å forbedre utseendet litt, samt legge til ny funksjonalitet. Prosjektet trenger flere folk, både utviklere og folk til å bidra med å finne ut hvor feilene som rapporteres skal sendes videre. Vi har kommet i kontakt med naturvernmiljøet i Bergen som allerede var igang med lignende planer, og det ser ut til at vi kan slå våre pjalter sammen med dem. Dette blir bra.

Tags: fiksgatami, norsk, nuug.

RSS Feed

Created by Chronicle v4.6