Petter Reinholdtsen

Entries tagged "skepsis".

Vitenskapen tar som vanlig feil igjen - relativt feil
1st August 2016

For mange år siden leste jeg en klassisk tekst som gjorde såpass inntrykk på meg at jeg husker den fortsatt, flere år senere, og bruker argumentene fra den stadig vekk. Teksten var «The Relativity of Wrong» som Isaac Asimov publiserte i Skeptical Inquirer i 1989. Den gir litt perspektiv rundt formidlingen av vitenskapelige resultater. Jeg har hatt lyst til å kunne dele den også med folk som ikke behersker engelsk så godt, som barn og noen av mine eldre slektninger, og har savnet å ha den tilgjengelig på norsk. For to uker siden tok jeg meg sammen og kontaktet Asbjørn Dyrendal i foreningen Skepsis om de var interessert i å publisere en norsk utgave på bloggen sin, og da han var positiv tok jeg kontakt med Skeptical Inquirer og spurte om det var greit for dem. I løpet av noen dager fikk vi tilbakemelding fra Barry Karr hos The Skeptical Inquirer som hadde sjekket og fått OK fra Robyn Asimov som representerte arvingene i Asmiov-familien og gikk igang med oversettingen.

Resultatet, «Relativt feil», ble publisert på skepsis-bloggen for noen minutter siden. Jeg anbefaler deg på det varmeste å lese denne teksten og dele den med dine venner.

For å håndtere oversettelsen og sikre at original og oversettelse var i sync brukte vi git, po4a, GNU make og Transifex. Det hele fungerte utmerket og gjorde det enkelt å dele tekstene og jobbe sammen om finpuss på formuleringene. Hadde hosted.weblate.org latt meg opprette nye prosjekter selv i stedet for å måtte kontakte administratoren der, så hadde jeg brukt weblate i stedet.

Tags: norsk, skepsis.
Alternativindustrien og NRKs Folkeopplysningen - debatten så langt
16th October 2012

NRKs program Folkeopplysningen har tatt en vitenskapelig titt på alternativindustrien, og dette har skapt debatt. Merkelig nok liten debatt om hva alternativindustiren driver med, og mer debatt om hva NRKs program driver med, men slik er det vel i et land som flyter av melk og honning. Jeg har lest artikler og innlegg relatert til programmene med interesse, og har forsøkt å samle alle debattinnleggene her.

Jeg har forsøkt å begrense meg til kronikker og leserinnlegg, men endel artikler og bloggposter klarte jeg ikke la være å ta med. Vet du om noen flere, ta kontakt, så skal jeg oppdatere listen.

Jeg er en stor takk skylding til Mylder og Twitter for å ha hjulpet meg å følge debatten.

Bonuslenke til deg som lurer på om det er så farlig med alternativ behandling. Sjekk «What's the harm» for informasjon om hva som kan gå galt.

Oppdatering 2012-10-30: Lagt inn to nye debattinnlegg publisert etter 2012-10-16.

Tags: norsk, skepsis, vitenskap.
ColonHelp produser sue WordPress to silence critic
12th October 2012

Thanks to a blog post by Eddy Petrișor, I became aware of yet another "alternative medicine" company using legal intimidation tactics to scare off critics. According to the originating blog post about the detox "cure" ColonHelp and its producers Zenyth Pharmaceuticals actions, the producer sues Wordpress to get rid of the critical information. To check if the story was for real, I contacted Automattic, the company behind wordpress.com, and they reply was "We can confirm that Zenyth is seeking a court order against WordPress / Automattic. However, we don't believe the Terms of Service have been violated in this matter".

The story seem to be simply that a blogger checked the scientific foundation for a popular health product in Rumania, ColonHelp, and reported that there was no reason at all to believe it improved the health of its users. This caused the company behind the product, Zenyth Pharmaceuticals, to use legal intimidation to try to silence the critic, instead of presenting its views and scientific foundation to argue its side.

This is the usual story, and the Zenyth Pharmaceuticals company deserve everyone to know how it failed to act properly. Lets hope the Streisand effect can make it rethink its strategy.

What is the harm, you might think. I suggest you take a look at a list of victims of detoxification.

Tags: english, skepsis.
Xocai - sjokolade uten helse i hver bit
3rd July 2012

Via Skepsis-bloggen kom jeg i dag over en skremmende og interessant historie om hvordan norske selgere av sjokoladen Xoçai legger frem helsepåstander de ikke kan støtte opp med beviser, og kommer med trusler for å stilne sine kritikere. Her er et knippe bloggposter som forteller historien:

Historien er så interessant at selgerne fortjener Streisand-effekten

Tags: norsk, skepsis.
Vitenskapens dogmer...
27th March 2009

Handspåleggere og andre tilhengere av ikke-etterprøvbar medisin, samt de som mener at verden ikke utviklet seg i henhold til evolusjonsteorien, hevder ofte at vitenskapen er dogmatisk og at vitenskapsfolk velger å ignorere alt vitenskapsfolk ikke kan forklare. Intet kunne være lenger fra sannheten. En interessant observasjon dog, er hvilke "dogmer" som ligger til grunn for vitenskapen. Her er et forsøk på å nevne noen av de grunnleggende antagelsene som legges til grunn.

Først og fremst ligger det til grunn en tro om at verden, verdensrommet og universet har de samme egenskapene overalt. Dvs. at en ikke tror at virkeligheten oppfører seg forskjellig f.eks. på jorden og i verdensrommet. Dette er ingen selvfølgelig antagelse, da f.eks. de gamle grekerne antok at virkeligheten var forskjellig på jorden og i himmelen. Antagelsen om at virkeligheten oppfører seg etter de samme "reglene" overalt skjøt først fart etter middelalderen.

Når en så har begynt å tro at virkeligheten oppfører seg likt overalt, så kan en begynne å tro at det er mulig å observere virkeligheten, og ut fra observasjoner kunne finne en forklaring, et sett med "regler", som kan brukes til å forutse hva som kommer til å skje i fremtiden basert på observasjoner gjort i fortiden. Eksempler på dette er at en kan beregne hvor lang tid en sten som er sluppet ned fra et hus vil bruke før den treffer bakken (og ikke tror at den i noen tilfeller vil fly oppover i stedet for nedover). En kan altså lage en mental modell over sammenhenger i virkeligheten, og bruke denne modellen til å, enten ved hjelp av logiske argumentasjonsrekker eller matematiske beregninger, forklare hva som kommer til å skje. Hvis modellen viser seg å fungere bra for observasjoner i dag, så kan en på tilsvarende vis beregne eller logisk sette sammen hva som har foregått i fortiden som ledet frem til det vi kan observere i dag.

Sist, men ikke minst, så tror vitenskapsfolk på at det er mulig å observere virkeligheten, og å tro på disse observasjonene (innenfor rimelig feilmargin som følger av måten observasjonen er gjort på). En tror altså ikke på at noen bakenfor virkeligheten forsøker å lure oss til å observere noe som ikke eksisterer. Det er naturligvis umulig (eller kanskje til nød svært vanskelig) å motbevise at vi lever i Matrix-aktige omgivelser, der vi observerer noe som eksisterer kun som en simulering i datamaskiner. Det at noe er umulig å motbevise gjør dog ikke at det blir spesielt interessant å ta utgangspunkt i. Det er antagelig ikke grenser for hvor mange måter det er mulig å tenke seg at vi blir lurt til å oppleve en virkelighet som "egentlig" ikke eksisterer, men i og med at den eksisterer for oss, så er det i hovedsak et filosofisk spørsmål om hva det betyr å eksistere. Det er ikke spesielt relevant for vitenskapen, som altså tar utgangspunkt i at den virkeligheten vi observerer eksisterer, virker likt overalt, og kan forstås med logikk og matematikk.

Det kan virke som om de som hevder at vitenskapen er ute av stand til å ta inn over seg Snåsamannens evner, homeopatiske forklaringsmodeller og en skapende gud, ikke tror på det samme som vitenskapsfolk. De kan ikke tro at den virkeligheten vi observerer eksisterer, virker likt overalt, og kan forstås med logikk og matematikk. Mitt problem med å tro på på det samme, er at hvis disse forutsetningene ikke ligger til grunn, så er det ingen grenser for hva en kan komme opp med av ideer til hvordan virkeligheten fungerer. Både Harry Potters magi, kreasjonistenes allmektige skaper, det flygende spagettimonsteret, Snåsamannens helbredelser, Haitis voodo, samenes ganding og middelalderens hekserier blir like gyldige. Jeg tror ikke noen av disse er spesielt sannsynlige, og velger derfor å ta utgangspunkt i vitenskapens rammer for hvordan virkeligheten skal forstås. For å sitere en reklamekampanje fra England: Vitenskap sender deg til månen. Religion sender deg inn i skyskrapere. Takke meg til en tur til månen.

Tags: norsk, skepsis, vitenskap.

RSS Feed

Created by Chronicle v4.6