Overvåkningskamera i Norge

Fotobokser (automatisk trafikk-kontroll) er merket , overvåkningskamera med referanse til datatilsynet register er merket og de uten slik referanse er merket .

Dette kartet er et prosjekt i regi av foreningen Personvern i Norge. Kamerainformasjonen hentes fra OpenStreetmap.org. Merkepunktene er tilgjengelige som CSV-fil og OSM-XML. Scriptet som oppdaterer CSV-filen er også tilgjengelig. Se personvernforeningen for mer informasjon om dette kartet.

Et tysk prosjekt har ukentlig oppdatering av et tilsvarende kart for hele verden.