Petter Reinholdtsen

Updated Valutakrambod, now also with information from NBX
27th February 2021

I have neglected the Valutakrambod library for a while, but decided this weekend to give it a face lift. I fixed a few minor glitches in several of the service drivers, where the API had changed since I last looked at the code. I also added support for fetching the order book from the newcomer Norwegian Bitcoin Exchange.

I alsod decided to migrate the project from github to gitlab in the process. If you want a python library for talking to various currency exchanges, check out code for valutakrambod.

This is what the output from 'bin/btc-rates-curses -c' looked like a few minutes ago:

      Name Pair      Bid     Ask Spread Ftcd  Age  Freq
    Bitfinex BTCEUR 39229.0000 39246.0000  0.0%  44   44  nan
    Bitmynt BTCEUR 39071.0000 41048.9000  4.8%  43   74  nan
     Bitpay BTCEUR 39326.7000     nan  nan%  39  nan  nan
    Bitstamp BTCEUR 39398.7900 39417.3200  0.0%  0   0   1
      Bl3p BTCEUR 39158.7800 39581.9000  1.1%  0  nan   3
    Coinbase BTCEUR 39197.3100 39621.9300  1.1%  38  nan  nan
     Kraken+BTCEUR 39432.9000 39433.0000  0.0%  0   0   0
    Paymium BTCEUR 39437.2100 39499.9300  0.2%  0  2264  nan
    Bitmynt BTCNOK 409750.9600 420516.8500  2.6%  43   74  nan
     Bitpay BTCNOK 410332.4000     nan  nan%  39  nan  nan
    Coinbase BTCNOK 408675.7300 412813.7900  1.0%  38  nan  nan
    MiraiEx BTCNOK 412174.1800 418396.1500  1.5%  34  nan  nan
      NBX BTCNOK 405835.9000 408921.4300  0.8%  33  nan  nan
    Bitfinex BTCUSD 47341.0000 47355.0000  0.0%  44   53  nan
     Bitpay BTCUSD 47388.5100     nan  nan%  39  nan  nan
    Coinbase BTCUSD 47153.6500 47651.3700  1.0%  37  nan  nan
     Gemini BTCUSD 47416.0900 47439.0500  0.0%  36  336  nan
     Hitbtc BTCUSD 47429.9900 47386.7400 -0.1%  0   0   0
     Kraken+BTCUSD 47401.7000 47401.8000  0.0%  0   0   0
 Exchangerates EURNOK   10.4012   10.4012  0.0%  38 76236  nan
   Norgesbank EURNOK   10.4012   10.4012  0.0%  31 76236  nan
    Bitstamp EURUSD   1.2030   1.2045  0.1%  2   2   1
 Exchangerates EURUSD   1.2121   1.2121  0.0%  38 76236  nan
   Norgesbank USDNOK   8.5811   8.5811  0.0%  31 76236  nan

Yes, I notice the negative spread on Hitbtc. Either I fail to understand their Websocket API or they are sending bogus data. I've seen the same with Kraken, and suspect there is something wrong with the data they send.

As usual, if you use Bitcoin and want to show your support of my activities, please send Bitcoin donations to my address 15oWEoG9dUPovwmUL9KWAnYRtNJEkP1u1b.

Tags: bitcoin, english.
Boken «Hvordan knuse overvåkningskapitalismen» lanseres på norsk
26th January 2021

Etter intenst arbeid over mange måneder er endelig den norske utgaven av «Hvordan knuse overvåkningskapitalismen» av Cory Doctorow ferdig og klar til å glede millioner av lesere over hele verden. Følgende pressemelding ble nettopp sendt ut til norske redaksjoner:

Hva gjør stordata med oss, og hvordan gjør algoritmene «fake news» til realiter?

Nå foreligger en viktig bok om temaet også på norsk. Boken klargjør og foreslår hvordan vi selv som enkeltpersoner, men også nasjonalt og internasjonalt kan bekjempe stordatakonsentrasjonene; «overvåkingskapitalismen». Boken er «Hvordan knuse overvåkingskapitalismen» av dr. Cory Doctorow. Den engelske bokutgivelsen kom for noen dager siden og lanseres med et Webinar torsdag 2021-01-28. Doctorow besøkte Norge og NUUG i desember med sin presentasjon Monopoly, Not Mind Control: What's Really Happening With "Surveillance Capitalism".

I funn etter funn, eksempel etter eksempel, gjennomgår og analyserer dr. Doctorow de utfordringer vi møter i større og større omfang. Ikke bare i USA, men også her hjemme.

Cory Doctorow er en britisk-kanadisk forfatter, journalist og aktivist, kjent for sine science fiction-romaner, for arbeidet for Creative Commons-bevegelsen, og for sine bidrag til reform av opphavsretten. Han er både æresdoktor og gjesteforeleser i datavitenskap ved Open University i UK, konsulent for Electronic Frontier Foundation, og godt kjent for innsiktsfullt å kommentere og skrive om digital utvikling.

Boken lanseres nå på norsk, både som ebok og på papir, oversatt av en dugnadsgjeng ledet av Petter Reinholdtsen.

Boken reiser noen helt grunnleggende og samfunnskritiske spørsmål: Hva fører det til når store deler av Internettet domineres av få store aktører og deres styringsverktøy og algoritmer?

Som individer bør vi være opptatt at grenser blir satt og håndhevet - grenser for overvåkning av individet, for utøvelse av kommersiell og politisk påvirkning, og for monopoldannelser i dataverdenen. Slik grensesetting styrker personvernet.

Konkurransetilsynet har ansvaret for at konkurranselovens § 11 skal forby «et dominerende foretak for utilbørlig å utnytte og misbruke sin dominerende stilling». Et tilsvarende forbud omfattes også av EØS-avtalens artikkel 54. Boken går i detalj om serien av innskrenkninger vi møter i valgfriheten, innskrenkninger som denne lovgivningen nettopp skal forhindre. Håndhevelse av en slik lovgivning er også til fordel for mindre næringsdrivende som uten dette får begrenset sine faktiske eller potensielle muligheter for vekst og etablering. «Slik atferd kan utgjøre et misbruk og kan ta ulike former», skriver Konkurransetilsynet.

Cory Doctorow går i sin bok lengre enn det med sine mange eksempler på forhold det burde vært grepet inn mot.

«Boken bør bidra til et sterkere engasjemen fra voktere av Inter­nettet nasjonalt og internasjonalt - EU medregnet» sier oversetter Ole-Erik Yrvin og fortsetter: «Vi har derfor allerede tatt opp bokens forslag direkte med Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) og Konkurransetilsynet slik at de kan følges opp.»

«Også Norge bør innta en pådriverrolle i denne utviklingen», sier Petter Reinholdtsen. «Tiden er knapp, og tilsynsmyndighetene må få de verktøy og de ressurser de trenger for at vi her hjemme skal oppnå nødvendige resultater. Dette gjelder ikke bare vår egen generasjon; det gjelder alle generasjoner fremover», avslutter Petter Reinholdsen.

Kontaktinformasjon:

 • Ole-Erik Yrvin, oeyrvin (at) gmail.com, +47 46500450
 • Petter Reinholdtsen, pere (at) hungry.com

Relevante lenker:

Som vanlig, hvis du bruker Bitcoin og ønsker å vise din støtte til det jeg driver med, setter jeg pris på om du sender Bitcoin-donasjoner til min adresse 15oWEoG9dUPovwmUL9KWAnYRtNJEkP1u1b. Merk, betaling med bitcoin er ikke anonymt. :)

Tags: docbook, norsk.
Latest Jami back in Debian Testing, and scriptable using dbus
12th January 2021

After a lot of hard work by its maintainer Alexandre Viau and others, the decentralized communication platform Jami (earlier known as Ring), managed to get its latest version into Debian Testing. Several of its dependencies has caused build and propagation problems, which all seem to be solved now.

In addition to the fact that Jami is decentralized, similar to how bittorrent is decentralized, I first of all like how it is not connected to external IDs like phone numbers. This allow me to set up computers to send me notifications using Jami without having to find get a phone number for each computer. Automatic notification via Jami is also made trivial thanks to the provided client side API (as a DBus service). Here is my bourne shell script demonstrating how to let any system send a message to any Jami address. It will create a new identity before sending the message, if no Jami identity exist already:

#!/bin/sh
#
# Usage: $0 
#
# Send to , create local jami account if
# missing.
#
# License: GPL v2 or later at your choice
# Author: Petter Reinholdtsen


if [ -z "$HOME" ] ; then
  echo "error: missing \$HOME, required for dbus to work"
  exit 1
fi

# First, get dbus running if not already running
DBUSLAUNCH=/usr/bin/dbus-launch
PIDFILE=/run/asterisk/dbus-session.pid
if [ -e $PIDFILE ] ; then
  . $PIDFILE
  if ! kill -0 $DBUS_SESSION_BUS_PID 2>/dev/null ; then
    unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS
  fi
fi
if [ -z "$DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS" ] && [ -x "$DBUSLAUNCH" ]; then
  DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS="unix:path=$HOME/.dbus"
  dbus-daemon --session --address="$DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS" --nofork --nopidfile --syslog-only < /dev/null > /dev/null 2>&1 3>&1 &
  DBUS_SESSION_BUS_PID=$!
  (
    echo DBUS_SESSION_BUS_PID=$DBUS_SESSION_BUS_PID
    echo DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=\""$DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS"\"
    echo export DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS
  ) > $PIDFILE
  . $PIDFILE
fi &

dringop() {
  part="$1"; shift
  op="$1"; shift
  dbus-send --session \
    --dest="cx.ring.Ring" /cx/ring/Ring/$part cx.ring.Ring.$part.$op $*
}

dringopreply() {
  part="$1"; shift
  op="$1"; shift
  dbus-send --session --print-reply \
    --dest="cx.ring.Ring" /cx/ring/Ring/$part cx.ring.Ring.$part.$op $*
}

firstaccount() {
  dringopreply ConfigurationManager getAccountList | \
   grep string | awk -F'"' '{print $2}' | head -n 1
}

account=$(firstaccount)

if [ -z "$account" ] ; then
  echo "Missing local account, trying to create it"
  dringop ConfigurationManager addAccount \
   dict:string:string:"Account.type","RING","Account.videoEnabled","false"
  account=$(firstaccount)
  if [ -z "$account" ] ; then
    echo "unable to create local account"
    exit 1
  fi
fi

# Not using dringopreply to ensure $2 can contain spaces
dbus-send --print-reply --session \
 --dest=cx.ring.Ring \
 /cx/ring/Ring/ConfigurationManager \
 cx.ring.Ring.ConfigurationManager.sendTextMessage \
 string:"$account" string:"$1" \
 dict:string:string:"text/plain","$2" 

If you want to check it out yourself, visit the the Jami system project page to learn more, and install the latest Jami client from Debian Unstable or Testing.

As usual, if you use Bitcoin and want to show your support of my activities, please send Bitcoin donations to my address 15oWEoG9dUPovwmUL9KWAnYRtNJEkP1u1b.

Tags: debian, english, sikkerhet, surveillance.
Boken «Made with Creative Commons» lanseres på norsk
15th November 2020

Endelig er den norske utgaven av «Made with Creative Commons» ferdig og publisert. Følgende pressemelding ble nettopp sendt ut:

Boken «Made with Creative Commons» lanseres på norsk

«Gjort med Creative Commons» er en bok om gjenbruk, deling og den digitale allmenningen. Boken omhandler å bygge en forretningsmodell på åpne verdier, endringene i tankesett og filosofi, og fordelene og praksisen som kommer med å være «åpen».

Forfatterne Paul Stacey og Sarah Hinchliff Pearson tar oss med inn i samtaler med 24 mennesker, prosjekter og organisasjoner som på ulike måter generere inntekter gjennom deling av sine verk. Som leser får man innsikt i hvordan alt fra forskere, forfattere, kunstnere og filmskapere tjener penger basert på åpne forretningsmodeller. En av referansestudiene i denne boken viser hvordan Blender Animation Studio lager vakre animasjonsfilmer som de publiserer under en fri lisens, basert på en plattform som er fri programvare.

Utover praktiske eksempler på forskjellige forretningsmodeller berører også boken forskjellen mellom tradisjonelle kommersielle virksomheter og de som tar utgangspunkt i den globale delingskulturen.

«Hvis du ønsker å lære mer om digital delingskultur og Creative Commons er dette en bok som både vil inspirere og gi grunnleggende innsikt» sier leder av Creative Commons Norge, Christer Solheim Gundersen. «De siste årene har denne globale bevegelsen sett en betydelig vekst med totalt over 1,6 milliarder verk med CC-lisens tilgjengelig på nett.» Nå er den tilgjengelig på norsk takket være liten gruppe frivillige entusiaster ledet av Petter Reinholdtsen. «På vegne av Creative Commons Norge vil jeg takke hver enkelt bidragsyter. Dette prosjektet er i seg selv et inspirerende eksempel på at delingskulturen også har godt fotfeste her i Norge.», avslutter Gundersen.

Boken er selvsagt fritt tilgjengelig under en Creative Commons lisens, og kan også kjøpes som ebok og papirutgave på blant annet Lulu.com og Amazon.

Lenker og kontaktinformasjon

Nå håper jeg bare den får mange lesere, og finner veien under mange juletrær.

Som vanlig, hvis du bruker Bitcoin og ønsker å vise din støtte til det jeg driver med, setter jeg pris på om du sender Bitcoin-donasjoner til min adresse 15oWEoG9dUPovwmUL9KWAnYRtNJEkP1u1b. Merk, betaling med bitcoin er ikke anonymt. :)

Tags: docbook, norsk.
Buster based Bokmål edition of Debian Administrator's Handbook
20th October 2020

I am happy to report that we finally made it! Norwegian Bokmål became the first translation published on paper of the new Buster based edition of "The Debian Administrator's Handbook". The print proof reading copy arrived some days ago, and it looked good, so now the book is approved for general distribution. This updated paperback edition is available from lulu.com. The book is also available for download in electronic form as PDF, EPUB and Mobipocket, and can also be read online.

I am very happy to wrap up this Creative Common licensed project, which concludes several months of work by several volunteers. The number of Linux related books published in Norwegian are few, and I really hope this one will gain many readers, as it is packed with deep knowledge on Linux and the Debian ecosystem. The book will be available for various Internet book stores like Amazon and Barnes & Noble soon, but I recommend buying "Håndbok for Debian-administratoren" directly from the source at Lulu.

As usual, if you use Bitcoin and want to show your support of my activities, please send Bitcoin donations to my address 15oWEoG9dUPovwmUL9KWAnYRtNJEkP1u1b.

Tags: debian, debian-handbook, english.
Buster update of Norwegian Bokmål edition of Debian Administrator's Handbook almost done
11th September 2020

Thanks to the good work of several volunteers, the updated edition of the Norwegian translation for "The Debian Administrator's Handbook" is now almost completed. After many months of proof reading, I consider the proof reading complete enough for us to move to the next step, and have asked for the print version to be prepared and sent of to the print on demand service lulu.com. While it is still not to late if you find any incorrect translations on the hosted Weblate service, but it will be soon. :) You can check out the Buster edition on the web until the print edition is ready.

The book will be for sale on lulu.com and various web book stores, with links available from the web site for the book linked to above. I hope a lot of readers find it useful.

As usual, if you use Bitcoin and want to show your support of my activities, please send Bitcoin donations to my address 15oWEoG9dUPovwmUL9KWAnYRtNJEkP1u1b.

Tags: debian, debian-handbook, english.
Working on updated Norwegian Bokmål edition of Debian Administrator's Handbook
4th July 2020

Three years ago, the first Norwegian Bokmål edition of "The Debian Administrator's Handbook" was published. This was based on Debian Jessie. Now a new and updated version based on Buster is getting ready. Work on the updated Norwegian Bokmål edition has been going on for a few months now, and yesterday, we reached the first mile stone, with 100% of the texts being translated. A lot of proof reading remains, of course, but a major step towards a new edition has been taken.

The book is translated by volunteers, and we would love to get some help with the proof reading. The translation uses the hosted Weblate service, and we welcome everyone to have a look and submit improvements and suggestions. There is also a proof readers PDF available on request, get in touch if you want to help out that way.

As usual, if you use Bitcoin and want to show your support of my activities, please send Bitcoin donations to my address 15oWEoG9dUPovwmUL9KWAnYRtNJEkP1u1b.

Tags: debian, debian-handbook, english.
Secure Socket API - a simple and powerful approach for TLS support in software
6th June 2020

As a member of the Norwegian Unix User Group, I have the pleasure of receiving the USENIX magazine ;login: several times a year. I rarely have time to read all the articles, but try to at least skim through them all as there is a lot of nice knowledge passed on there. I even carry the latest issue with me most of the time to try to get through all the articles when I have a few spare minutes.

The other day I came across a nice article titled "The Secure Socket API: TLS as an Operating System Service" with a marvellous idea I hope can make it all the way into the POSIX standard. The idea is as simple as it is powerful. By introducing a new socket() option IPPROTO_TLS to use TLS, and a system wide service to handle setting up TLS connections, one both make it trivial to add TLS support to any program currently using the POSIX socket API, and gain system wide control over certificates, TLS versions and encryption systems used. Instead of doing this:

int socket = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);

the program code would be doing this:

int socket = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TLS);

According to the ;login: article, converting a C program to use TLS would normally modify only 5-10 lines in the code, which is amazing when compared to using for example the OpenSSL API.

The project has set up the https://securesocketapi.org/ web site to spread the idea, and the code for a kernel module and the associated system daemon is available from two github repositories: ssa and ssa-daemon. Unfortunately there is no explicit license information with the code, so its copyright status is unclear. A request to solve this about it has been unsolved since 2018-08-17.

I love the idea of extending socket() to gain TLS support, and understand why it is an advantage to implement this as a kernel module and system wide service daemon, but can not help to think that it would be a lot easier to get projects to move to this way of setting up TLS if it was done with a user space approach where programs wanting to use this API approach could just link with a wrapper library.

I recommend you check out this simple and powerful approach to more secure network connections. :)

As usual, if you use Bitcoin and want to show your support of my activities, please send Bitcoin donations to my address 15oWEoG9dUPovwmUL9KWAnYRtNJEkP1u1b.

Tags: debian, english, sikkerhet, sysadmin.
Bompenge-Norge, med noen tall fra bompengekalkulator
1st June 2020

Det er tett med sensorstasjoner langs veinettet i Norge, som registrerer hvilke kjøretøy som passerer eller tar bilde av de som drar forbi. I følge Vegvesenets nasjonale veidatabank (NVDB), er det 353 bomstasjoner langs det norske veinettet. 21 i nordnorge, 48 i trøndelagsområdet, 13 på nordvestlandet, 91 i bergenstraktene og 180 på østlandsområdet. I tillegg finnes det et utall overvåkningskamera og noen titalls RFID-avlesere for bompengebrikker som samler inn informasjon om hvilke biler som befinner seg hvor i landet. For ikke å glemme alle mobilbasestasjoner som registrerer hvor brukere av mobilnettverket befinner seg. De er ikke tema i dag.

De som kjører mye har interesse av å vite hvor mye bompenger det vil koste å kjøre fra et sted til et annet, og dette behovet har aktørene bak Bompengekalkulatoren tatt sikte på å tilby i markedet. Fornuftig nok har de også en gratistjeneste, slik at de får frivillige til å gi innspill om feil i datagrunnlaget. Jeg ble nylig nysgjerring på hvor mye det til koste å kjøre på kryss og tvers i Norge, og valgte meg ut en teststrekning fra Oslo til Tromsø for å se hvilke beløp som gjelder.

Bompengekalkulatoren viser frem flere rutealternativer for et gitt reisesøk, og i dette tilfellet, for reise fra Oslo Sentralstasjon til Tromsø sentrum, viser den tre alternativ. Merk, disse tallene gjelder bensindrevet personbil. En kan velge takstkategori i webgrensesnittet. Det ene rutealternativet er E6 gjennom Norge, de to andre er E45 og E4 gjennom sverige. E45 er innlandsruten i Sverige, motorvei gjennom store skoger som i følge kalkulatoren skal ta 22 timer og 26 minutter med norsk bompengebeløp på 164 kroner. Jeg har mine tvil til om datasettet til Bompengekalkulatoren har svenske bomstasjoner, så ta dette beløpet med en klype salt. E4 er veien langs Bottenviken og mer befolket område, og skal ta 22 timer og 50 minutter til en norsk bompengebeløp på 71 kroner. Den norske ruten langs E6 skal derimot ta 23 timer og 16 minutter og beløpe seg til 664 kroner. Beløpene er uten autopass-brikke, slik at en slipper å få bilens posisjon registrert i alle bompengebrikkeavleserne som ikke også er bomstasjoner. For trailere er bompengekostnaden 2-3 ganger så høy som for personbil. I tillegg til pengebeløpet, som faktureres etterskuddsvis og de siste årene har blitt umulig å gjøre opp kontant på stedet, så kommer kostnaden med å få sine personopplysninger samlet inn, lagret og gjort tilgjengelig for fremmede på ubestemt tid. Jeg ser på den kostnaden som mye høyere en pengebeløpet som faktureres.

For en tilsvarende tur fra Oslo til Bergen, så forteller kalkulatoren at raskeste vei er riksvei 7 på 7 timer 4 minutter med bompengebeløp 409 kroner. Alternativene listet opp er E134 på 8 timer 37 minutter med bompengebeløp 318 kroner og fylkesivei 40 på 7 timer 30 minutter med beløp 331. Det kan kanskje være greit å sjekke ut før en setter seg i bilen hvor ens personopplysninger vil bli samlet inn og lagret 5 fem år, når en velger hvilken rute en går for.

Som vanlig, hvis du bruker Bitcoin og ønsker å vise din støtte til det jeg driver med, setter jeg pris på om du sender Bitcoin-donasjoner til min adresse 15oWEoG9dUPovwmUL9KWAnYRtNJEkP1u1b. Merk, betaling med bitcoin er ikke anonymt. :)

Tags: betalkontant, norsk, surveillance.
More reliable vlc bittorrent plugin in Debian (version 2.9)
24th May 2020

I am very happy to report that a more reliable VLC bittorrent plugin was just uploaded into debian. This fixes a couple of crash bugs in the plugin, hopefully making the VLC experience even better when streaming directly from a bittorrent source. The package is currently in Debian unstable, but should be available in Debian testing in two days. To test it, simply install it like this:

apt install vlc-plugin-bittorrent

After it is installed, you can try to use it to play a file downloaded live via bittorrent like this:

vlc https://archive.org/download/Glass_201703/Glass_201703_archive.torrent

It also support magnet links and local .torrent files.

As usual, if you use Bitcoin and want to show your support of my activities, please send Bitcoin donations to my address 15oWEoG9dUPovwmUL9KWAnYRtNJEkP1u1b.

Tags: english, verkidetfri, video.

RSS feed

Created by Chronicle v4.6