Petter Reinholdtsen

Entries from February 2020.

Blockchain and IoT articles accepted into Records Management Journal
27th February 2020

On Tuesday, two scietific articles we have been working on for a while, was finally accepted for publication into Records Management Journal. Still waiting for the assigned DOI urls to start working, but you can have a look at the LaTeX originals here.

The first article is "A record-keeping approach to managing IoT-data for government agencies" (DOI 10.1108/RMJ-09-2019-0050) by Thomas Sødring, Petter Reinholdtsen and David Massey, and sketches some approaches for storing measurement data (aka Internet of Things sensor data) in a archive, thus providing a well defined mechanism for screening and deletion of the information

The second article is "Publishing and using record-keeping structural information in a blockchain" (DOI 10.1108/RMJ-09-2019-0056) by Thomas Sødring, Petter Reinholdtsen and Svein Ølnes, where we describe a way for third parties to validate authenticity and thus improve trust in the records kept in a archive.

As usual, if you use Bitcoin and want to show your support of my activities, please send Bitcoin donations to my address 15oWEoG9dUPovwmUL9KWAnYRtNJEkP1u1b.

Update 2020-04-26: Initially managed to swap the DOI numbers. Fixed it.

Tags: english, noark5.
Redaksjon på plass for Noark 5 tjenestegrensesnitt
5th February 2020

Arbeidet med å lage et godt, fritt og åpent standardisert maskinelt grensesnitt for arkivering, med tilhørende fri programvareimplementasjon fortsetter. Jeg snakker om Noark 5 Tjenestegrensesnitt og Nikita. Siste nytt etter seminaret for noen dager siden, er vi i Nikita-prosjektet har fått beskjed fra Arkivverket at det blir satt ned en redaksjon for å videreutvikle spesifikasjonen. Redaksjonen består av Mona Danielsen og Anne Sofie Knutsen ved arkivverket, Thomas Sødring ved OsloMet, og meg selv fra NUUG. De to sistenevnte tar seg av de åpenbare forbedringene, mens hele redaksjonen diskuterer tvilstilfeller. Jeg håper dette vil bidra til at vi lykkes i å gjøre denne protokollspesifikasjonen så entydig og klar at den vil bidra til et velfungerende marked for arkivsystemer, og sikre at programmer som trenger å snakke med arkivsystemet kan snakke med enhver implementasjon av API-spesifikasjonen. Nikita er den første implementasjonen, men det bør blir flere.

Det gjenstår riktig nok endel før vi er i mål, selv om svært mye allerede er på plass. Med innspill og forslag til forbedringer fra alle som vil ha et leverandøruavhengig og fullstendig datamaskinlesbart grensesnitt til arkivet, så tror jeg vi vil lykkes.

Som vanlig, hvis du bruker Bitcoin og ønsker å vise din støtte til det jeg driver med, setter jeg pris på om du sender Bitcoin-donasjoner til min adresse 15oWEoG9dUPovwmUL9KWAnYRtNJEkP1u1b. Merk, betaling med bitcoin er ikke anonymt. :)

Tags: noark5, norsk, standard.

RSS Feed

Created by Chronicle v4.6