Petter Reinholdtsen

Entries from October 2015.

New book, "Fri kultur" by @lessig, a Norwegian Bokmål translation of "Free Culture" from 2004
31st October 2015

People keep asking me where to get the various forms of the book I published last week, the Norwegian Bokmål edition of Lawrence Lessigs book Free Culture. It was published on paper via lulu.com, and is also available in PDF, ePub and MOBI format. I currently sell the paper edition for self cost from lulu.com, but might extend the distribution to book stores like Amazon and Barnes & Noble later. This will double the price and force me to make a profit from selling the book. Anyway, here are links to get the book in different formats:

Note that the MOBI version have problems with the table of content, at least with the viewers I have been able to test. And the ePub file have several problems according to epubcheck, but seem to display fine in the viewers I have tested. All the files needed to create the book in various forms are available from the github project page.

The project got press coverage from the Norwegian IT news site digi.no. Check out the article "Vil åpne politikernes øyne for Creative Commons".

I've blogged about the project as it moved along. The blogs document the translation progress and insights I had along the way.

Tags: english, freeculture.
Gavebok overlevert Stortinget i dag
29th October 2015

Like før kl. 11 i dag leverte jeg fem esker med gaveinnpakkede bøker til Stortinget, for utdeling til alle stortingsrepresentanter. Det ble etterfulgt av følgende pressemelding. Stor takk til NUUG for lån av epostliste for å sende ut pressemeldingen.

Er opphavsretten for streng, spør ny bok

I dag kommer boken «Fri kultur» av Lawrence Lessig ut på norsk. Boken handler om utviklingen og utvidelsene opphavsretten har hatt de siste 40 årene. Boken er i dag gitt i gave til alle stortingsrepresentantene. Oversetter og utgiver Petter Reinholdtsen håper Stortinget vil tenke seg om to ganger neste gang det er snakk om utvidelse av opphavsretten.

Boken forteller om hvordan store medieaktører ved hjelp av opphavsretten bruker teknologi til å begrense kulturen og kontrollere kreativiteten. Den er skrevet av stifteren av Creative Commons, professor Lawrence Lessig, som for tiden er med i kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat i USA sitt presidentvalg i 2016. Lessig ble sist omtalt i norske medier da NRK i høst viste dokumentaren «Kampen for et demokratisk internett» som også er tilgjengelig fra The Internet Archive.

Boken beskriver hvordan opphavsrettens makt i USA har blitt betydelig utvidet etter 1974 langs fem kritiske akser: varighet (fra 32 til 95 år), omfang (fra utgivere til alle), rekkevidde (gjelder nå enhver fremvisning via datamaskin), kontroll (avledede verk er definert så bredt at i praksis alle nye åndsverk risikerer søksmål fra en opphavsrettsinnehaver) og til sist maktkonsentrasjon og integrering av mediebransjen. Den dokumenterer også hvordan medieindustrien har lyktes med å bruke rettsvesenet til å begrense konkurranse, og i praksis har skaffet seg vetorett over teknologiske nyvinninger. Nedlasting av fritt, lovlig og i utgangspunktet gratis materiale stoppes med tekniske sperrer og lobbyert lovvern av sperrene.

Utvidelsene illustreres i boken med ulike eksempler. For eksempel en demonstrasjon av at Walt Disney ville ha blitt ansett som en opphavsrettspirat dersom han gjorde i dag det han gjorde på 1930-tallet. Boken beskriver hvordan vern av åndsverk er bra, men at mer vern ikke nødvendigvis er bedre.

Petter Reinholdtsen, som sammen med flere frivillige har oversatt boken på fritiden de siste 3 årene, håper at boken vil gjøre en forskjell. «Når en vet hvordan opphavsrettens varighet i Norge, uten opposisjon på Stortinget, ble utvidet nok en gang i mai i fjor, og hvordan Norges handelspartner USA gjennom de nye handelsavtalene Trans-Pacific Partnership og Transatlantic Trade and Investment Partnership ønsker å utvide opphavsrettens makt også i andre land, håper jeg at flere vil spørre: Er det virkelig fornuftig å gjøre de samme utvidelsene i Norge?», spør han. «Jeg håper boken kan bidra til kunnskap og forståelse, og kan gi Stortinget et bedre grunnlag til å ta riktige beslutninger som ivaretar befolkningens og samfunnets interesser i Norge.»

Petter Reinholdtsen er en mangeårig fri programvareutvikler som har vært med på å lage systemer som operativsystemet Debian, IT-løsningen Skolelinux, borgerportalen FiksGataMi og innsynstjenesten Mimes brønn. Han forteller han selv har opplevd problemene utvidet varighet, omfang, rekkevidde og kontroll i opphavsretten medfører og at boken var en oppvekker. «Jeg håper andre finner boken like interessant som jeg gjorde. Boken kan lastes gratis ned fra github eller kjøpes på papir fra lulu.com,» avslutter Reinholdtsen.

Så får vi se om det har noen positiv effekt. :)

Tags: freeculture, norsk.
"Fri kultur" av @lessig - norsk utgave av "Free Culture" tilgjengelig på papir, PDF og ePub
28th October 2015

Klikk her for å kjøpe boken.

I 2004, mens Creative Commons-bevegelsen vokste frem, skrev bevegelsens stifter Lawrence Lessig boken Free Culture for å forklare problemene med økene åndsverksregulering og for å foreslå noen løsninger. Jeg leste boken den gangen, og den både inspirerte meg og endret på hvordan jeg så på opphavsrettslovigving. Jeg skulle ønske flere folk leste denne boken. Den gir en god gjennomgang av hvordan økende åndsverksregulering skader både nyskapning og kulturlivet, og skisserer hvordan både lovgivere og oss vanlige borgere kan bidra for å få slutt på dette.

Derfor bestemte jeg meg sommeren 2012 for å oversette den til norsk bokmål og gjøre den tilgjengelig for de blant mine venner og familie som foretrekker å lese bøker på norsk. Jeg oversatte boken ved hjelp av docbook og en gettext PO-fil, og endte opp med to utgaver, en på norsk og en på engelsk. Den engelske publiserte jeg i forrige uke, og den norske utgaven på papir er nå klar for salg. Jeg fikk heldigvis hjelp med oversetting og korrekturlesing av den norske utgaven fra en rekke frivillige. Se side 245 for en komplett liste. Slik ser omslaget ut:

I tillegg til den norske og engelske utgaven holder vi på med en fransk utgave. Den koordineres av dblatex-utvikleren Benoît Guillon, og oversettelsen var komplett denne uka men må korrekturleses før den kan gis ut. Flere frivillige trengs her, så ta kontakt med Benoît hvis du vil bidra.

Boken er også tilgjengelig i PDF, ePub og MOBI-format fra min github-prosjektside. Merk at ePub og MOBI-utgavene har noen formatteringsproblemer som jeg tror kommer av feil i docbook-verktøyet dbtoepub (Debian BTS-rapporter #795842 og #796871), men jeg har ikke tatt meg tid til å undersøke problemene. For de som vil ha elektronisk kopi anbefaler jeg å bruke PDF- og ePub-utgaven i denne omgang, da de ser ut til å hånderes bra av de fremviserne jeg har tilgjengelig.

Etter at oversettelsen til bokmål var ferdig klarte jeg å overtale NUUG Foundation til å sponse trykking av boken. Det er årsaken til at stiftelsens logo er på baksiden av omslaget. Jeg er svært takknemlig for dette, og bruker bidraget til å gi en kopi av den norske utgaven til alle Stortingsrepresentanter og andre beslutningstakere her i Norge.

Tags: docbook, freeculture, norsk.
"Free Culture" by @lessig - The background story for Creative Commons - new edition available
23rd October 2015

Click here to buy the book.

In 2004, as the Creative Commons movement gained momentum, its creator Lawrence Lessig wrote the book Free Culture to explain the problems with increasing copyright regulation and suggest some solutions. I read the book back then and was very moved by it. Reading the book inspired me and changed the way I looked on copyright law, and I would love it if more people would read it too.

Because of this, I decided in the summer of 2012 to translate it to Norwegian Bokmål and publish it for those of my friends and family that prefer to read books in Norwegian. I translated the book using docbook and a gettext PO file, and a byproduct of this process is a new edition of the English original. I've been in touch with the author during by work, and he said it was fine with him if I also published an English version. So I decided to do so. Today, I made this edition available for sale on Lulu.com, for those interested in a paper book. This is the cover:

The Norwegian Bokmål version will be available for purchase in a few days. I also plan to publish a French version in a few weeks or months, depending on the amount of people with knowledge of French to join the translation project. So far there is only one active person, but the French book is almost completely translated but need some proof reading.

The book is also available in PDF, ePub and MOBI formats from my github project page. Note the ePub and MOBI versions have some formatting problems I believe is due to bugs in the docbook tool dbtoepub (Debian BTS issues #795842 and #796871), but I have not taken the time to investigate. I recommend the PDF and ePub version for now, as they seem to show up fine in the viewers I have available.

After the translation to Norwegian Bokmål was complete, I was able to secure some sponsoring from the NUUG Foundation to print the book. This is the reason their logo is located on the back cover. I am very grateful for their contribution, and will use it to give a copy of the Norwegian edition to members of the Norwegian Parliament and other decision makers here in Norway.

Tags: docbook, english, freeculture.
EU-domstolen konkluderer motsatt av Skatteetaten når det gjelder Bitcoin
22nd October 2015

Bitcoin er i litt vinden i Norge for tiden, med kronikk om bitcoin-overføringer på tvers av landegrensene hos NRK Ytring for to dager siden og dokumentar om bitcoin på NRK 2 i forgårs og i går. I den sammenhengen er det spesielt hyggelig med en gladnyhet fra EU om Bitcoin.

I dag konkluderte EU-domstolen at Bitcoin-kjøp fra Bitcoin-børser ikke er MVA-pliktig (sak C‑264/14). Fant nyheten først hos Reuters, etter tips fra innehaveren av Bitmynt. EU-domstolens avgjørelse er stikk i strid med annonseringen fra Skatteetaten i 2013, der de konkluderte med at bitcoin er et «formuesobjekter» som det skulle betales mva på ved kjøp og salg. Dermed la Skatteetaten opp til dobbel MVA-betaling hvis en kjøpte noe med Bitcoin fra Norge (først mva på kjøp av Bitcoin, deretter mva på det en kjøper med Bitcoin). Jeg lurer på om denne avgjørelsen får Skatteetaten til å bytte mening. Gleder meg til fortsettelsen.

Tags: bitcoin, norsk.
Lawrence Lessig interviewed Edward Snowden a year ago
19th October 2015

Last year, US president candidate in the Democratic Party Lawrence interviewed Edward Snowden. The one hour interview was published by Harvard Law School 2014-10-23 on Youtube, and the meeting took place 2014-10-20.

The questions are very good, and there is lots of useful information to be learned and very interesting issues to think about being raised. Please check it out.

I find it especially interesting to hear again that Snowden did try to bring up his reservations through the official channels without any luck. It is in sharp contrast to the answers made 2013-11-06 by the Norwegian prime minister Erna Solberg to the Norwegian Parliament, claiming Snowden is no Whistle-Blower because he should have taken up his concerns internally and using official channels. It make me sad that this is the political leadership we have here in Norway.

Tags: english, personvern, sikkerhet, surveillance.
The Story of Aaron Swartz - Let us all weep!
8th October 2015

The movie "The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz" is both inspiring and depressing at the same time. The work of Aaron Swartz has inspired me in my work, and I am grateful of all the improvements he was able to initiate or complete. I wish I am able to do as much good in my life as he did in his. Every minute of this 1:45 long movie is inspiring in documenting how much impact a single person can have on improving the society and this world. And it is depressing in documenting how the law enforcement of USA (and other countries) is corrupted to a point where they can push a bright kid to his death for downloading too many scientific articles. Aaron is dead. Let us all weep.

The movie is also available on Youtube. I wish there were Norwegian subtitles available, so I could show it to my parents.

Tags: english, opphavsrett.
Alle Stortingets mobiltelefoner kontrolleres fra USA...
7th October 2015

Jeg lot meg fascinere av en artikkel i Aftenposten der det fortelles at «over 600 telefoner som benyttes av stortingsrepresentanter, rådgivere og ansatte på Stortinget, kan «fjernstyres» ved hjelp av programvaren Airwatch, et såkalte MDM-program (Mobile Device Managment)». Det hele bagatelliseres av Stortingets IT-stab, men det er i hovedsak på grunn av at journalisten ikke stiller de relevante spørsmålene. For meg er det relevante spørsmålet hvem som har lovlig tilgang (i henhold til lokal lovgiving, dvs. i hvert fall i Norge, Sverige, UK og USA) til informasjon om og på telefonene, og hvor enkelt det er å skaffe seg tilgang til hvor mobilene befinner seg og informasjon som befinner seg på telefonene ved hjelp av utro tjenere, trusler, innbrudd og andre ulovlige metoder.

Bruken av AirWatch betyr i realiteten at USAs etteretning og politimyndigheter har full tilgang til stortingets mobiltelefoner, inkludert posisjon og innhold, takket være FISAAA-loven og "National Security Letters" og det enkle faktum at selskapet AirWatch er kontrollert av et selskap i USA. I tillegg er det kjent at flere lands etterretningstjenester kan lytte på trafikken når den passerer landegrensene.

Jeg har bedt om mer informasjon fra Stortinget om bruken av AirWatch via Mimes brønn så får vi se hva de har å fortelle om saken. Fant ingenting om 'airwatch' i postjournalen til Stortinget, så jeg trenger hjelp før jeg kan be om innsyn i konkrete dokumenter.

Oppdatering 2015-10-07: Jeg er blitt spurt hvorfor jeg antar at AirWatch-agenten rapporterer til USA og ikke direkte til Stortingets egen infrastruktur. Det stemmer at det er teknisk mulig å sette opp mobiltelefonene til å rapportere til datamaskiner som eies av Stortinget. Jeg antar det rapporteres til AirWatch sine sentrale tjenester basert på det jeg leste fra beskrivelsen av Mobile Device Management på AirWatch sine egne nettsider, koblet med at det brukes en standard app som kan hentes fra "app-butikkene" for å få tilgang. Enten må app-en settes opp individuelt hos Stortinget, eller så får den beskjed fra AirWatch i USA om hvor den skal koble seg opp. I det første tilfellet vil den ikke rapportere direkte til USA, men til programvare utviklet av AirWatch som kjører på en maskin under Stortingets kontroll. Det er litt bedre, men fortsatt vil det være umulig for Stortinget å være sikker på hva programvaren som tar imot forbindelser gjør. Jeg ser fra beskrivelsen av Enterprice Integration hos AirWatch at det er mulig å ha lokal installasjon, og håper innsynsforespørsler mot Stortinget kan fortelle mer om hvordan ting konkret fungerer der.

Tags: norsk, offentlig innsyn, personvern, sikkerhet, stortinget, surveillance.
French Docbook/PDF/EPUB/MOBI edition of the Free Culture book
1st October 2015

As I wrap up the Norwegian version of Free Culture book by Lawrence Lessig (still waiting for my final proof reading copy to arrive in the mail), my great dblatex helper and developer of the dblatex docbook processor, Benoît Guillon, decided a to try to create a French version of the book. He started with the French translation available from the Wikilivres wiki pages, and wrote a program to convert it into a PO file, allowing the translation to be integrated into the po4a based framework I use to create the Norwegian translation from the English edition. We meet on the #dblatex IRC channel to discuss the work. If you want to help create a French edition, check out his git repository and join us on IRC. If the French edition look good, we might publish it as a paper book on lulu.com. A French version of the drawings and the cover need to be provided for this to happen.

Tags: docbook, english, freeculture.

RSS Feed

Created by Chronicle v4.6