Petter Reinholdtsen

Entries from January 2012.

Handling non-free firmware in Debian Edu/Squeeze
27th January 2012

With some computer hardware, one need non-free firmware blobs. This is the sad fact of todays computers. In the next version of Debian Edu / Skolelinux based on Squeeze, we provide several scripts and modifications to make firmware blobs easier to handle. The common use case I run into is a laptop with a wireless network card requiring non-free firmware to work, but there are other use cases as well.

First and foremost, Debian Edu provide ISO images for DVD and CD with all firmware packages in the Debian sections main and non-free included, to ensure debian-installer find and can install all of them during installation. This take care firmware for network devices used by the installer when installing from from local media. But for example multimedia devices are not activated in the installer and are not taken care of by this.

For non-network devices, we provide the script /usr/share/debian-edu-config/tools/auto-addfirmware which search through the dmesg output for drivers requesting extra firmware. The firmware file name is looked up in the Contents-ARCH.gz file available in the package repository, and the packages providing the requested firmware file(s) is installed. I have proposed to do something similar in debian-installer (BTS report #655507), to allow PXE installs of Debian to handle firmware installation better. Run the script as root from the command line to fetch and install the needed firmware packages.

Debian Edu provide PXE installation of Debian out of the box, and because some machines need firmware to get their network cards working, the installation initrd some times need extra firmware included to be able to install at all. To fill the PXE installation initrd with extra firmware, the /usr/share/debian-edu-config/tools/pxe-addfirmware script is provided. Again, just run it as root on the command line to fill the PXE initrd with firmware packages.

Last, some LTSP clients might also need firmware to get their network cards working. For this, /usr/share/debian-edu-config/tools/ltsp-addfirmware is provided to update the LTSP initrd with firmware blobs. It is used the same way as the other firmware related tools.

At the moment, we do not run any of these during installation. We do not know if this is acceptable for the local administrator to use non-free software, and it is their choice.

We plan to release beta3 this weekend. You might want to give it a try.

Tags: debian edu, english.
Skjermbilder fra nordsamisk installasjon av Skolelinux/Squeeze
26th January 2012

For morro skyld har jeg gjennomført en nordsamisk installasjon for neste utgave av Skolelinux (Squeeze) og knipset skjermbilder av resultatet.

Som en kan se der er det noen oversettelser som mangler. Det hadde vært hyggelig hvis alle tekstene som vises i Skolelinux-installasjonen ble oversatt til nordsamisk, men for å få det til må noen som forstår språket melde seg til dyst. Det er mangel på nordsamiske oversettere av fri programvare. Hvis noen starter raskt, så bør en rekke å fullføre Wheezy-utgaven før den gis ut. :)

Se oversetterstatistikk for debian installer for detaljert status. Jeg har tipset epostlisten for samiskoversettelser, men det har vært veldig liten aktivitet der de siste årene.

Tags: debian edu, norsk.
Setting up a new school with Debian Edu/Squeeze
25th January 2012

The next version of Debian Edu / Skolelinux will include a new tool sitesummary2ldapdhcp, which can be used to quickly set up all the computers in a school without much manual labour. Here is a short summary on how to use it to set up a new school.

First, install a combined Main Server and Thin Client Server as the central server in the network. Next, PXE boot all the client machines as thin clients and wait 5 minutes after the last client booted to allow the clients to report their existence to the central server. When this is done, log on to the central server and run sitesummary2ldapdhcp -a in the konsole to use the collected information to generate system objects in LDAP. The output will look similar to this:

% sitesummary2ldapdhcp -a
info: Updating machine tjener.intern [10.0.2.2] id ether-00:01:02:03:04:05.
info: Create GOsa machine for auto-mac-00-01-02-03-04-06 [10.0.16.20] id ether-00:01:02:03:04:06.

Enter password if you want to activate these changes, and ^c to abort.

Connecting to LDAP as cn=admin,ou=ldap-access,dc=skole,dc=skolelinux,dc=no
enter password: *******
% 

After providing the LDAP administrative password (the same as the root password set during installation), the LDAP database will be populated with system objects for each PXE booted machine with automatically generated names. The final step to set up the school is then to log into GOsa, the web based user, group and system administration system to change system names, add systems to the correct host groups and finally enable DHCP and DNS for the systems. All clients that should be used as diskless workstations should be added to the workstation-hosts group. After this is done, all computers can be booted again via PXE and get their assigned names and group based configuration automatically.

We plan to release beta3 with the updated version of this feature enabled this weekend. You might want to give it a try.

Update 2012-01-28: When calling sitesummary2ldapdhcp to add new hosts, one need to add the option -a. I forgot to mention this in my original text, and have added it to the text now.

Tags: debian edu, english, sitesummary.
Skolelinux-intervju: Paul Reidar Løsnesløkken
18th January 2012

I serien med intervjuer av folk i Skolelinux-miljøet, har jeg nå lyktes med å få tak i en skolemann som ikke er aktiv med utviklingen, men likevel har vært med nesten siden starten av prosjektet. Jeg ønsker derfor velkommen til Paul Reidar Løsnesløkken, en mann med mange års erfaring i bruk av Skolelinux.

Hvem er du, og hva driver du med til daglig?

Jeg driftet tidligere IKT løsningen for skolene i Nord-Odal. I dag er jeg IKT-konsulent for hele kommunen og samarbeider med Hedmark-IKT for best mulig tjenester til kommunen. Jeg har bakgrunn som elektronikkreparatør og grunnskolelærer og har tatt en del fag innen IKT, i hovedsak driftsfag. IKT i Nord-Odal kommune blir i dag driftet av Hedmark IKT som er et samarbeid mellom Løten, Stange, Grue, Hamar, Kongsvinger og Nord-Odal. Jeg er fortsatt "IKT-personen" på skolene i kommunen og følger opp og gjør enkelte mindre endringer der.

Hvordan kom du i kontakt med Skolelinux-prosjektet?

Kommunen satset på Skolelinux i 2004. Jeg var ikke med i beslutningsprosessen den gang, men ble likevel med fra starten når dette ble levert.

Hva er fordelene med Skolelinux slik du ser det?

Fordelene med Skolelinux er rask oppstart, sentral drift av klientene, klienter som jobber raskt og effektivt, bedre funksjonalitet på eldre utstyr og en ganske god programpakke med fri programvare som følger med. Løsningen med halvtykke klienter gjør at prosessering skjer lokalt med alltid ferske maskiner.

Skolelinux kan fungere godt på gammelt utstyr, men det er klart at utstyr også blir for gammelt selv for Skolelinux. I forbindelese med at vi nylig fikk nye servere og ny installasjon kastet jeg ut ca 60 klienter som fortsatt var i drift etter at de var kjøpt godt brukt i 2004. Noe var rundt 15 år gammelt, men var fortsatt i bruk. Noen klaget på at det nå gikk veldig tregt på en del pedagogiske nettsider med flash o.l. Det er fullt forståelig.

Jeg fikk nylig et spørsmål fra ungdomsskolens rektor om jeg kunne legge inn FreeMind, et tankekartprogram , på skolens elev-Windowsmaskiner. Lærerne hadde vært på kurs og ville ta dette i bruk. Skolen har ca halvparten av elevmaskinene på bærbare Windowsmaskiner. Da kunne jeg fortelle at dette programmet allerede lå inne på den nye Skolelinuxløsningen som nettopp var satt i drift, klart til bruk.

Vi har de bærbare maskinene på ungdomsskolen i domene med Skolelinux. Dette fungerer også meget bra nå. Elevene får opp en midlertidig windowsprofil når de logger på. Denne profilen slettes etter at de logger av, noe som medfører rene profiler hver gang de starter opp en maskin. De må lagre i sin Skolelinprofil, noe som medfører at de får tak i sine filer uavhengig av om de starter en Windowsmaskin eller en Skolelinuxklient. Det er mye mindre trafikk i det trådløse nettet etter at ikke hele profiler blir lastet opp til de enkelte Windowsmaskinene og tilbake når man avslutter. Jeg vet ikke om dette er standardoppsett i Skolelinux, men slik er vårt oppsett nå.

Vi har i flere år satt opp vår løsning slik at skriverkøer slettes og skrivere startes hver natt. Hyggelig å høre at dette nå skal bli en standard i Skolelinuxløsningen. Dette har vært en god hjelp for oss.

Elevene er lite opptatt av om de jobber på en Skolelinux eller en Windowsmaskin bare de har de programmene de trenger og at det virker når det skal brukes. Vi kjører mest mulig de samme programmene på Windows som i Skolelinux, som f.eks Audacity og LibreOffice.

Hva er ulempene med Skolelinux slik du ser det?

Lærere bruker hos oss Windows. Dette fordi de da selv har mer kontroll over sin maskin, kan bruke den overalt, og kan legge inn programmer selv når de trenger noe i forhold til kurs o.l de er på. Jeg tror lærernes selvstendighet her gjør dem tryggere på IKT-bruk generelt. Det at de av og til får opp advarsler og lignende gjør også at de må tenke igjennom og spørre om ting rundt datasikkerhet.

Det er en del programmer vi bruker som ikke finnes for Linux. Mest brukt er nok Photostory3 som brukes i mange sammenhenger, særlig på ungdomsskolen, bl.a. til å lage herbarier (plantesamling) . Dette finnes gratis for Windows, men er ikke fri programvare. Vi er opptatt av at programmer elevene bruker på skolen også kan brukes gratis hjemme. Det er også en del programmer som brukes til spesielle elever som bare går i Windows. Det er viktig med fokus på funksjoner og ikke på hvilket OS man bruker.

For oss er det kombinasjonen mellom Skolelinux og Windows som gir oss en god og hel løsning. Skolelinux er best der de er gode.

Hvilken fri programvare bruker du til daglig?

Selv er det LibreOffice jeg bruker til daglig. Jeg bruker selv en Windowsmaskin. Jeg har benyttet en del fri programvare i forbindelse med sjekking av trafikk i nettverk, slik som Wireshark, men dette er jo ikke aktuelt for skolene. Jeg er generelt glad i programmer som fungerer på både Linux og Windows og gjerne MAC.

Hvilken strategi tror du er den rette å bruke for å få skoler til å ta i bruk fri programvare?

Det er viktig at det benyttes programmer som elevene også kan ta i bruk hjemme. Det skal da være enkelt, lovlig og gratis for elevene. Da er jeg ikke lenger veldig opptatt av om det kalles "fri programvare". For skolene tror jeg "gratis" og "funksjonelt" er bedre begreper enn "fri" i forhold til programmer. De fleste skiller nok ikke mellom "fri" og "gratis". Det er nå svært mange elever som benytter OpenOffice eller LibreOffice som sin primære kontorpakke hjemme.

Tags: debian edu, intervju, norsk.
Changing the default Iceweasel start page in Debian Edu/Squeeze
10th January 2012

In the Squeeze version of Debian Edu / Skolelinux soon to be released, users of the system will get their default browser start page set from LDAP, allowing the system administrator to point all users to the school web page by updating one setting in LDAP. In addition to setting the default start page when a machine boots, users are shown the same page as a welcome page when they log in for the first time.

The LDAP object dc=skole,dc=skolelinux,dc=no have an attribute labeledURI with "http://www/ LDAP for Debian Edu/Skolelinux" as the default content. By changing this value to another URL, all users get to see the page behind this new URL.

An easy way to update it is by using the ldapvi tool. It can be called as "ldapvi -ZD '(cn=admin)'' to update LDAP with the new setting.

We have written the code to adjust the default start page and show the welcome page, and I wonder if there is an easier way to do this from within Iceweasel instead.

Tags: debian edu, english, web.
Second beta version of Debian Edu / Skolelinux based on Squeeze
7th January 2012

I am happy to announce that today we managed to wrap up and publish the second beta version of Debian Edu / Skolelinux. If you want to test a LDAP backed Kerberos server with out of the box PXE configuration for running diskless machines and installing new machines, check it out. If you need a software solution for your school, check it out too. The full announcement is available on the project announcement list.

Tags: debian edu, english.
Fixing an hanging debian installer for Debian Edu
3rd January 2012

During christmas, I have been working getting the next version of Debian Edu / Skolelinux ready for release. The initial problem I looked at was particularly interesting.

The installer would hang at the end when it was doing it post-installation configuration, and whatevery I did to try to find the cause and fix it always worked while I tested it, but never when I integrated it into the installer and ran the installation from scratch. I would try to restart processes, close file descriptors, remove or create files, and the installer would always unblock and wrap up its tasks.

Eventually the cause was found. The kernel was simply running out of entropy, causing the Kerberos setup to hang waiting for more. Pressing keys was adding entropy to the kernel, and thus all my tries to fix the problem worked not because what I was typing to fix it, but because I was typing.

The fix I implemented was to add a background process looking at the level of entropy in the kernel (by checking /proc/sys/kernel/random/entropy_avail), and if it was too small, the installer will flush the kernel file buffers and do 'find /' to generate some disk IO. Disk IO generate entropy in the kernel, and is one of the few things that can be initated from within the system to generate entropy.

The fix is in beta1 of the Debian Edu/Squeeze version, and we welcome more testers and developers. We plan to release beta2 this weekend.

Tags: debian edu, english.

RSS Feed

Created by Chronicle v4.6