Petter Reinholdtsen

Entries from July 2009.

Debian has switched to dependency based boot sequencing
27th July 2009

Since this evening, with the upload of sysvinit version 2.87dsf-2, and the upload of insserv version 1.12.0-10 yesterday, Debian unstable have been migrated to using dependency based boot sequencing. This conclude work me and others have been doing for the last three days. It feels great to see this finally part of the default Debian installation. Now we just need to weed out the last few problems that are bound to show up, to get everything ready for Squeeze.

The next step is migrating /sbin/init from sysvinit to upstart, and fixing the more fundamental problem of handing the event based non-predictable kernel in the early boot.

Tags: bootsystem, debian, english, nuug.
Taking over sysvinit development
22nd July 2009

After several years of frustration with the lack of activity from the existing sysvinit upstream developer, I decided a few weeks ago to take over the package and become the new upstream. The number of patches to track for the Debian package was becoming a burden, and the lack of synchronization between the distribution made it hard to keep the package up to date.

On the new sysvinit team is the SuSe maintainer Dr. Werner Fink, and my Debian co-maintainer Kel Modderman. About 10 days ago, I made a new upstream tarball with version number 2.87dsf (for Debian, SuSe and Fedora), based on the patches currently in use in these distributions. We Debian maintainers plan to move to this tarball as the new upstream as soon as we find time to do the merge. Since the new tarball was created, we agreed with Werner at SuSe to make a new upstream project at Savannah, and continue development there. The project is registered and currently waiting for approval by the Savannah administrators, and as soon as it is approved, we will import the old versions from svn and continue working on the future release.

It is a bit ironic that this is done now, when some of the involved distributions are moving to upstart as a syvinit replacement.

Tags: bootsystem, debian, english, nuug.
Regjerningens oppsummering av høringen om standardkatalogen versjon 2
9th July 2009

For å forstå mer om hvorfor standardkatalogens versjon 2 ble som den ble, har jeg bedt om kopi fra FAD av dokumentene som ble lagt frem for regjeringen da de tok sin avgjørelse. De er nå lagt ut på NUUGs wiki, direkte tilgjengelig via "Referansekatalogen v2.0 - Oppsummering av høring" og "Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor Versjon 2.0, dd.mm.åååå - UTKAST".

Det er tre ting jeg merker meg i oppsummeringen fra høringsuttalelsen da jeg skummet igjennom den. Det første er at forståelsen av hvordan programvarepatenter påvirker fri programvareutvikling også i Norge når en argumenterer med at royalty-betaling ikke er et relevant problem i Norge. Det andre er at FAD ikke har en prinsipiell forståelse av verdien av en enkelt standard innenfor hvert område. Det siste er at påstander i høringsuttalelsene ikke blir etterprøvd (f.eks. påstanden fra Microsoft om hvordan Ogg blir standardisert og påstanden fra politidirektoratet om patentproblemer i Theora).

Tags: multimedia, norsk, nuug, standard, video.
Regjerningen forlater prinsippet om ingen royalty-betaling i standardkatalogen versjon 2
6th July 2009

Jeg ble glad da regjeringen annonserte versjon 2 av statens referansekatalog over standarder, men trist da jeg leste hva som faktisk var vedtatt etter høringen. De fleste av de valgte åpne standardene er gode og vil bidra til at alle kan delta på like vilkår i å lage løsninger for staten, men noen av dem blokkerer for de som ikke har anledning til å benytte spesifikasjoner som krever betaling for bruk (såkalt royalty-betaling). Det gjelder spesifikt for H.264 for video og MP3 for lyd. Så lenge bruk av disse var valgfritt mens Ogg Theora og Ogg Vorbis var påkrevd, kunne alle som ønsket å spille av video og lyd fra statens websider gjøre dette uten å måtte bruke programmer der betaling for bruk var nødvendig. Når det nå er gjort valgfritt for de statlige etatene å bruke enten H.264 eller Theora (og MP3 eler Vorbis), så vil en bli tvunget til å forholde seg til royalty-belastede standarder for å få tilgang til videoen og lyden.

Det gjør meg veldig trist at regjeringen har forlatt prinsippet om at alle standarder som ble valgt til å være påkrevd i katalogen skulle være uten royalty-betaling. Jeg håper det ikke betyr at en har mistet all forståelse for hvilke prinsipper som må følges for å oppnå likeverdig konkurranse mellom aktørene i IT-bransjen. NUUG advarte mot dette i sin høringsuttalelse, men ser ut til å ha blitt ignorert.

Oppdatering 2012-06-29: Kom over en rapport til FAD fra da versjon 1 av katalogen ble vedtatt, og der er det tydelig at problemstillingen var kjent og forstått.

Tags: h264, multimedia, norsk, nuug, standard, video.

RSS Feed

Created by Chronicle v4.6