Petter Reinholdtsen

Entries from April 2020.

GnuCOBOL, a free platform to learn and use COBOL - nice free software
29th April 2020

The curiosity got the better of me when Slashdot reported that New Jersey was desperately looking for COBOL programmers, and a few days later it was reported that IBM tried to locate COBOL programmers.

I thus decided to have a look at free software alternatives to learn COBOL, and had the pleasure to find GnuCOBOL was already in Debian. It used to be called Open Cobol, and is a "compiler" transforming COBOL code to C or C++ before giving it to GCC or Visual Studio to build binaries.

I managed to get in touch with upstream, and was impressed with the quick response, and also was happy to see a new Debian maintainer taking over when the original one recently asked to be replaced. A new Debian upload was done as recently as yesterday.

Using the Debian package, I was able to follow a simple COBOL introduction and make and run simple COBOL programs. It was fun to learn a new programming language. If you want to test for yourself, the GnuCOBOL Wikipedia page have a few simple examples to get you startet.

As I do not have much experience with COBOL, I do not know how standard compliant it is, but it claim to pass most tests from COBOL test suite, which sound good to me. It is nice to know it is possible to learn COBOL using software without any usage restrictions, and I am very happy such nice free software project as this is available. If you as me is curious about COBOL, check it out.

As usual, if you use Bitcoin and want to show your support of my activities, please send Bitcoin donations to my address 15oWEoG9dUPovwmUL9KWAnYRtNJEkP1u1b.

Tags: debian, english, nice free software.
Totalovervåkning av innbyggernes bevegelser - nei takk!
16th April 2020

Jeg er blitt spurt hva jeg synes om lansering av smittestopp-appen, overvåkningsløsningen lansert av Folkehelseinstituttet, Simula-senteret og Regjeringen i dag, fulgt av klare trusler fra regjeringen om konsekvenser hvis befolkningen ikke tar den i bruk. Rekker ikke skrive noe fyldig om temaet, men det er klart for meg at den utraderer retten til privatliv samt utgjør en personlig sikkerhetsrisiko for alle som tar den i bruk. Bare det er nok til at det fremstår som en svært dårlig ide å bli med på denne "dugnaden". Det finnes andre og bedre tilnærminger enn den valgt av FHI. Har de valgt sin tilnærming for å sikre seg nok et datasett i den fremtidige ehelse-portalen? Potensialet for misbruk av informasjon samlet inn av appen er for stort, effekten på neste krise for klar og gevinsten for liten.

For å si det med forhenværende leder i Datatilsynet, Georg Apenes, som skrev i en kronikk den gang Datatilsynet vernet privatsfæren at «SENTRALT I en liberal forestillingsverden finner vi aksept av borgerens rett til å kunne velge å være i fred; å være u-iakttatt, uregistrert og anonym». Det er ikke uten grunn han startet kronikken med «Personvern et fremmedord i enkelte av de statsorganene som samler inn, oppbevarer og bruker personopplysninger». Der har nok statsorganene bare blitt dårligere på 13 år.

Det er jo også verdt å merke seg at personvernrådet i EU (EDPB) mener smittestopp-appen opererer i strid med prinsippet om dataminimering. Også de ser at det finnes mye bedre måter å gjøre dette på.

Som vanlig, hvis du bruker Bitcoin og ønsker å vise din støtte til det jeg driver med, setter jeg pris på om du sender Bitcoin-donasjoner til min adresse 15oWEoG9dUPovwmUL9KWAnYRtNJEkP1u1b. Merk, betaling med bitcoin er ikke anonymt. :)

Tags: norsk, surveillance.

RSS Feed

Created by Chronicle v4.6