Petter Reinholdtsen

Entries from November 2013.

Dugnadsnett for alle, a wireless community network in Oslo, take shape
30th November 2013

If you want the ability to electronically communicate directly with your neighbors and friends using a network controlled by your peers in stead of centrally controlled by a few corporations, or would like to experiment with interesting network technology, the Dugnasnett for alle i Oslo might be project for you. 39 mesh nodes are currently being planned, in the freshly started initiative from NUUG and Hackeriet to create a wireless community network. The work is inspired by Freifunk, Athens Wireless Metropolitan Network, Roofnet and other successful mesh networks around the globe. Two days ago we held a workshop to try to get people started on setting up their own mesh node, and there we decided to create a new mailing list dugnadsnett (at) nuug.no and IRC channel #dugnadsnett.no to coordinate the work. See also the NUUG blog post announcing the mailing list and IRC channel.

Tags: english, mesh network, nuug.
Hvor godt fungerer Linux-klienter mot MS Exchange?
26th November 2013

Jeg skrev i juni om protestene på planene til min arbeidsplass, Universitetet i Oslo, om å gå bort fra fri programvare- og åpne standardløsninger for å håndtere epost, vekk fra IETF-standarden SIEVE for filtrering av epost og over til godseide spesifikasjoner og epostsystemet Microsoft Exchange. Protestene har fått litt ny omtale i media de siste dagene, i tillegg til de oppslagene som kom i mai.

Prosjektledelsen har fortalt at dette skal fungere like godt for Linux-brukere som for brukere av Microsoft Windows og Apple MacOSX, men jeg lurer på hva slags erfaringer Linux-brukere i eksisterende miljøer som bruker MS Exchange har gjort. Hvis du har slik erfaring hadet det vært veldig fint om du kan send et leserbrev til Uniforum og fortelle om hvor greit det er å bruke Exchange i kryss-platform-miljøer? De jeg har snakket med sier en greit får lest e-posten sin hvis Exchange har slått på IMAP-funksjonalitet, men at kalender og møtebooking ikke fungerer godt for Linux-klienter. Jeg har ingen personlig erfaring å komme med, så jeg er nysgjerrig på hva andre kan dele av erfaringer med universitetet.

Mitt ankerpunkt mot å bytte ut fri programvare som fungerer godt med godseid programvare er at en mister kontroll over egen infrastruktur, låser seg inn i en løsning det vil bli dyrt å komme ut av, uten at en får funksjonalitet en ikke kunne skaffet seg med fri programvare, eventuelt videreutviklet med de pengene som brukes på overgangen til MS Exchange. Personlig planlegger jeg å fortsette å laste ned all eposten min til lokal maskin for indeksering og lesing med notmuch, så jeg håper jeg ikke blir veldig skadelidende av overgangen.

Underskriftslista for oss som er mot endringen, som omtales i artiklene, er fortsatt åpen for de som vil signere på oppropet. Akkurat nå er det 298 personer som har signert.

Tags: norsk, standard.
New chrpath release 0.15
24th November 2013

After many years break from the package and a vain hope that development would be continued by someone else, I finally pulled my acts together this morning and wrapped up a new release of chrpath, the command line tool to modify the rpath and runpath of already compiled ELF programs. The update was triggered by the persistence of Isha Vishnoi at IBM, which needed a new config.guess file to get support for the ppc64le architecture (powerpc 64-bit Little Endian) he is working on. I checked the Debian, Ubuntu and Fedora packages for interesting patches (failed to find the source from OpenSUSE and Mandriva packages), and found quite a few nice fixes. These are the release notes:

New in 0.15 released 2013-11-24:

You can download the new version 0.15 from alioth. Please let us know via the Alioth project if something is wrong with the new release. The test suite did not discover any old errors, so if you find a new one, please also include a testsuite check.

Tags: chrpath, debian, english.
RSS-kilde for fritekstsøk i offentlige anbud hos Doffin
22nd November 2013

I fjor sommer lagde jeg en offentlig tilgjengelig SQL-database over offentlig anbud basert på skraping av HTML-data fra Doffin. Den har stått og gått siden da, og har nå ca. 28000 oppføringer. Jeg oppdaget da jeg tittet innom at noen oppføringer var ikke blitt med, antagelig på grunn av at de fikk tildelt sekvensnummer i Doffin en godt stund før de ble publisert, slik at min nettsideskraper som fortsatte skrapingen der den slapp sist ikke fikk dem med seg. Jeg har fikset litt slik at skraperen nå ser litt tilbake i tid for å se om den har gått glipp av noen oppføringer, og har skrapet på nytt fra midten av september 2013 og fremover. Det bør dermed bli en mer komplett database for kommende måneder. Hvis jeg får tid skal jeg forsøke å skrape "glemte" data fra før midten av september 2013, men tør ikke garantere at det blir prioritert med det første.

Men målet med denne bloggposten er å vise hvordan denne Doffin-databasen kan brukes og integreres med en RSS-leser, slik at en kan la datamaskinen holde et øye med Doffin-annonseringer etter nøkkelord. En kan lage sitt eget søk ved å besøke API-et hos Scraperwiki, velge format rss2 og så legge inn noe ala dette i "query in SQL":

select title, scrapedurl as link, abstract as description,
    publishdate as pubDate from 'swdata'
  where abstract like '%linux%' or title like '%linux%'
  order by seq desc limit 20

Dette vil søke opp alle anbud med ordet linux i oppsummering eller tittel. En kan lage mer avanserte søk hvis en ønsker det. URL-en som dukker opp nederst på siden kan en så gi til sin RSS-leser (jeg bruker akregator selv), og så automatisk få beskjed hvis det dukker opp anbud med det aktuelle nøkkelordet i teksten. Merk at kapasiteten og ytelsen hos Scraperwiki er begrenset, så ikke be RSS-leseren hente ned oftere enn en gang hver dag.

Du lurer kanskje på hva slags informasjon en kan få ut fra denne databasen. Her er to RSS-kilder, med søkeordet "linux", søkeordet "fri programvare" og søkeordet "odf". Det er bare å søke på det en er interessert i. Kopier gjerne datasettet og sett opp din egen tjeneste hvis du vil gjøre mer avanserte søk. SQLite-filen med Doffin-oppføringer kan lastes med fra Scraperwiki for de som vil grave dypere.

Tags: norsk, nuug, offentlig innsyn.
All drones should be radio marked with what they do and who they belong to
21st November 2013

Drones, flying robots, are getting more and more popular. The most know ones are the killer drones used by some government to murder people they do not like without giving them the chance of a fair trial, but the technology have many good uses too, from mapping and forest maintenance to photography and search and rescue. I am sure it is just a question of time before "bad drones" are in the hands of private enterprises and not only state criminals but petty criminals too. The drone technology is very useful and very dangerous. To have some control over the use of drones, I agree with Daniel Suarez in his TED talk "The kill decision shouldn't belong to a robot", where he suggested this little gem to keep the good while limiting the bad use of drones:

Each robot and drone should have a cryptographically signed I.D. burned in at the factory that can be used to track its movement through public spaces. We have license plates on cars, tail numbers on aircraft. This is no different. And every citizen should be able to download an app that shows the population of drones and autonomous vehicles moving through public spaces around them, both right now and historically. And civic leaders should deploy sensors and civic drones to detect rogue drones, and instead of sending killer drones of their own up to shoot them down, they should notify humans to their presence. And in certain very high-security areas, perhaps civic drones would snare them and drag them off to a bomb disposal facility.

But notice, this is more an immune system than a weapons system. It would allow us to avail ourselves of the use of autonomous vehicles and drones while still preserving our open, civil society.

The key is that every citizen should be able to read the radio beacons sent from the drones in the area, to be able to check both the government and others use of drones. For such control to be effective, everyone must be able to do it. What should such beacon contain? At least formal owner, purpose, contact information and GPS location. Probably also the origin and target position of the current flight. And perhaps some registration number to be able to look up the drone in a central database tracking their movement. Robots should not have privacy. It is people who need privacy.

Tags: english, robot, sikkerhet, surveillance.
Lets make a wireless community network in Oslo!
13th November 2013

Today NUUG and Hackeriet announced our plans to join forces and create a wireless community network in Oslo. The workshop to help people get started will take place Thursday 2013-11-28, but we already are collecting the geolocation of people joining forces to make this happen. We have 9 locations plotted on the map, but we will need more before we have a connected mesh spread across Oslo. If this sound interesting to you, please join us at the workshop. If you are too impatient to wait 15 days, please join us on the IRC channel #nuug on irc.freenode.net right away. :)

Tags: english, mesh network, nuug.
Running TP-Link MR3040 as a batman-adv mesh node using openwrt
10th November 2013

Continuing my research into mesh networking, I was recommended to use TP-Link 3040 and 3600 access points as mesh nodes, and the pair I bought arrived on Friday. Here are my notes on how to set up the MR3040 as a mesh node using OpenWrt.

I started by following the instructions on the OpenWRT wiki for TL-MR3040, and downloaded the recommended firmware image (openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3040-v2-squashfs-factory.bin) and uploaded it into the original web interface. The flashing went fine, and the machine was available via telnet on the ethernet port. After logging in and setting the root password, ssh was available and I could start to set it up as a batman-adv mesh node.

I started off by reading the instructions from Wireless Africa, which had quite a lot of useful information, but eventually I followed the recipe from the Open Mesh wiki for using batman-adv on OpenWrt. A small snag was the fact that the opkg install kmod-batman-adv command did not work as it should. The batman-adv kernel module would fail to load because its dependency crc16 was not already loaded. I reported the bug to the openwrt project and hope it will be fixed soon. But the problem only seem to affect initial testing of batman-adv, as configuration seem to work when booting from scratch.

The setup is done using files in /etc/config/. I did not bridge the Ethernet and mesh interfaces this time, to be able to hook up the box on my local network and log into it for configuration updates. The following files were changed and look like this after modifying them:

/etc/config/network


config interface 'loopback'
    option ifname 'lo'
    option proto 'static'
    option ipaddr '127.0.0.1'
    option netmask '255.0.0.0'

config globals 'globals'
    option ula_prefix 'fdbf:4c12:3fed::/48'

config interface 'lan'
    option ifname 'eth0'
    option type 'bridge'
    option proto 'dhcp'
    option ipaddr '192.168.1.1'
    option netmask '255.255.255.0'
    option hostname 'tl-mr3040'
    option ip6assign '60'

config interface 'mesh'
    option ifname 'adhoc0'
    option mtu '1528'
    option proto 'batadv'
    option mesh 'bat0'

/etc/config/wireless


config wifi-device 'radio0'
    option type 'mac80211'
    option channel '11'
    option hwmode '11ng'
    option path 'platform/ar933x_wmac'
    option htmode 'HT20'
    list ht_capab 'SHORT-GI-20'
    list ht_capab 'SHORT-GI-40'
    list ht_capab 'RX-STBC1'
    list ht_capab 'DSSS_CCK-40'
    option disabled '0'

config wifi-iface 'wmesh'
    option device 'radio0'
    option ifname 'adhoc0'
    option network 'mesh'
    option encryption 'none'
    option mode 'adhoc'
    option bssid '02:BA:00:00:00:01'
    option ssid 'meshfx@hackeriet'

/etc/config/batman-adv


config 'mesh' 'bat0'
    option interfaces 'adhoc0'
    option 'aggregated_ogms'
    option 'ap_isolation'
    option 'bonding'
    option 'fragmentation'
    option 'gw_bandwidth'
    option 'gw_mode'
    option 'gw_sel_class'
    option 'log_level'
    option 'orig_interval'
    option 'vis_mode'
    option 'bridge_loop_avoidance'
    option 'distributed_arp_table'
    option 'network_coding'
    option 'hop_penalty'

# yet another batX instance
# config 'mesh' 'bat5'
#    option 'interfaces' 'second_mesh'

The mesh node is now operational. I have yet to test its range, but I hope it is good. I have not yet tested the TP-Link 3600 box still wrapped up in plastic.

Tags: english, mesh network, nuug.
Debian init.d boot script example for rsyslog
2nd November 2013

If one of the points of switching to a new init system in Debian is to get rid of huge init.d scripts, I doubt we need to switch away from sysvinit and init.d scripts at all. Here is an example init.d script, ie a rewrite of /etc/init.d/rsyslog:

#!/lib/init/init-d-script
### BEGIN INIT INFO
# Provides:     rsyslog
# Required-Start:  $remote_fs $time
# Required-Stop:   umountnfs $time
# X-Stop-After:   sendsigs
# Default-Start:   2 3 4 5
# Default-Stop:   0 1 6
# Short-Description: enhanced syslogd
# Description:    Rsyslog is an enhanced multi-threaded syslogd.
#          It is quite compatible to stock sysklogd and can be 
#          used as a drop-in replacement.
### END INIT INFO
DESC="enhanced syslogd"
DAEMON=/usr/sbin/rsyslogd

Pretty minimalistic to me... For the record, the original sysv-rc script was 137 lines, and the above is just 15 lines, most of it meta info/comments.

How to do this, you ask? Well, one create a new script /lib/init/init-d-script looking something like this:

#!/bin/sh

# Define LSB log_* functions.
# Depend on lsb-base (>= 3.2-14) to ensure that this file is present
# and status_of_proc is working.
. /lib/lsb/init-functions

#
# Function that starts the daemon/service

#
do_start()
{
	# Return
	#  0 if daemon has been started
	#  1 if daemon was already running
	#  2 if daemon could not be started
	start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON --test > /dev/null \
		|| return 1
	start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON -- \
		$DAEMON_ARGS \
		|| return 2
	# Add code here, if necessary, that waits for the process to be ready
	# to handle requests from services started subsequently which depend
	# on this one. As a last resort, sleep for some time.
}

#
# Function that stops the daemon/service
#
do_stop()
{
	# Return
	#  0 if daemon has been stopped
	#  1 if daemon was already stopped
	#  2 if daemon could not be stopped
	#  other if a failure occurred
	start-stop-daemon --stop --quiet --retry=TERM/30/KILL/5 --pidfile $PIDFILE --name $NAME
	RETVAL="$?"
	[ "$RETVAL" = 2 ] && return 2
	# Wait for children to finish too if this is a daemon that forks
	# and if the daemon is only ever run from this initscript.
	# If the above conditions are not satisfied then add some other code
	# that waits for the process to drop all resources that could be
	# needed by services started subsequently. A last resort is to
	# sleep for some time.
	start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --retry=0/30/KILL/5 --exec $DAEMON
	[ "$?" = 2 ] && return 2
	# Many daemons don't delete their pidfiles when they exit.
	rm -f $PIDFILE
	return "$RETVAL"
}

#
# Function that sends a SIGHUP to the daemon/service
#
do_reload() {
	#
	# If the daemon can reload its configuration without
	# restarting (for example, when it is sent a SIGHUP),
	# then implement that here.
	#
	start-stop-daemon --stop --signal 1 --quiet --pidfile $PIDFILE --name $NAME
	return 0
}

SCRIPTNAME=$1
scriptbasename="$(basename $1)"
echo "SN: $scriptbasename"
if [ "$scriptbasename" != "init-d-library" ] ; then
  script="$1"
  shift
  . $script
else
  exit 0
fi

NAME=$(basename $DAEMON)
PIDFILE=/var/run/$NAME.pid

# Exit if the package is not installed
#[ -x "$DAEMON" ] || exit 0

# Read configuration variable file if it is present
[ -r /etc/default/$NAME ] && . /etc/default/$NAME

# Load the VERBOSE setting and other rcS variables
. /lib/init/vars.sh

case "$1" in
 start)
	[ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Starting $DESC" "$NAME"
	do_start
	case "$?" in
		0|1) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 0 ;;
		2) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 1 ;;
	esac
	;;
 stop)
	[ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Stopping $DESC" "$NAME"
	do_stop
	case "$?" in
		0|1) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 0 ;;
		2) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 1 ;;
	esac
	;;
 status)
	status_of_proc "$DAEMON" "$NAME" && exit 0 || exit $?
	;;
 #reload|force-reload)
	#
	# If do_reload() is not implemented then leave this commented out
	# and leave 'force-reload' as an alias for 'restart'.
	#
	#log_daemon_msg "Reloading $DESC" "$NAME"
	#do_reload
	#log_end_msg $?
	#;;
 restart|force-reload)
	#
	# If the "reload" option is implemented then remove the
	# 'force-reload' alias
	#
	log_daemon_msg "Restarting $DESC" "$NAME"
	do_stop
	case "$?" in
	 0|1)
		do_start
		case "$?" in
			0) log_end_msg 0 ;;
			1) log_end_msg 1 ;; # Old process is still running
			*) log_end_msg 1 ;; # Failed to start
		esac
		;;
	 *)
		# Failed to stop
		log_end_msg 1
		;;
	esac
	;;
 *)
	echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|status|restart|force-reload}" >&2
	exit 3
	;;
esac

:

It is based on /etc/init.d/skeleton, and could be improved quite a lot. I did not really polish the approach, so it might not always work out of the box, but you get the idea. I did not try very hard to optimize it nor make it more robust either.

A better argument for switching init system in Debian than reducing the size of init scripts (which is a good thing to do anyway), is to get boot system that is able to handle the kernel events sensibly and robustly, and do not depend on the boot to run sequentially. The boot and the kernel have not behaved sequentially in years.

Tags: bootsystem, debian, english.
Browser plugin for SPICE (spice-xpi) uploaded to Debian
1st November 2013

The SPICE protocol for remote display access is the preferred solution with oVirt and RedHat Enterprise Virtualization, and I was sad to discover the other day that the browser plugin needed to use these systems seamlessly was missing in Debian. The request for a package was from 2012-04-10 with no progress since 2013-04-01, so I decided to wrap up a package based on the great work from Cajus Pollmeier and put it in a collab-maint maintained git repository to get a package I could use. I would very much like others to help me maintain the package (or just take over, I do not mind), but as no-one had volunteered so far, I just uploaded it to NEW. I hope it will be available in Debian in a few days.

The source is now available from http://anonscm.debian.org/gitweb/?p=collab-maint/spice-xpi.git;a=summary.

Tags: debian, english.

RSS Feed

Created by Chronicle v4.6