Petter Reinholdtsen

Entries from November 2008.

Reprap-pakke tapt i posten
27th November 2008

Siste nytt om reprap-pakken med elektronikk jeg har ventet på, er at posten har sendt meg et brev der de beklager at den er tapt. Da er det bare å bestille ny pakke og kreve erstatning fra Posten. Får håpe det går bedre denne gangen.

Mekanikkpakken har så vidt jeg kan se ennå ikke blitt sendt fra England, så også der spøker det for å få alt i hus før jul. Så lenge alt er klart til Go Open 2009 i april, så er det greit.

Tags: 3d-printer, norsk, nuug, reprap.
Amigafolket holder ut
26th November 2008

En sak på Linux Today om Amiga og hva som kunne skjedd hvis den originale Amiga-koden hadde vært GPL, minnet meg på prosjektet Aros. Aros-prosjektet går ut på å lage en klone av operativsystemet fra Amiga, slik at Amiga-folkene kan fortsette å bruke sine programmer på nyere maskinvare. Gledelig å se at det forsatt kommer nye utgaver og at de nærmer seg en komplett pakke. Kanskje Aros kunne vært interessant for et NUUG-foredrag?

Tags: amiga, aros, norsk, nuug.
The sorry state of multimedia browser plugins in Debian
25th November 2008

Recently I have spent some time evaluating the multimedia browser plugins available in Debian Lenny, to see which one we should use by default in Debian Edu. We need an embedded video playing plugin with control buttons to pause or stop the video, and capable of streaming all the multimedia content available on the web. The test results and notes are available on the Debian wiki. I was surprised how few of the plugins are able to fill this need. My personal video player favorite, VLC, has a really bad plugin which fail on a lot of the test pages. A lot of the MIME types I would expect to work with any free software player (like video/ogg), just do not work. And simple formats like the audio/x-mplegurl format (m3u playlists), just isn't supported by the totem and vlc plugins. I hope the situation will improve soon. No wonder sites use the proprietary Adobe flash to play video.

For Lenny, we seem to end up with the mplayer plugin. It seem to be the only one fitting our needs. :/

Tags: debian, debian edu, english, multimedia, web.
Mens vi venter på 3D-skriveren
24th November 2008

Jeg synes ethvert møblert hjem bør ha sin egen replikator. Og for å få min replikator på plass, har jeg som del av NUUGs 3D-skriverprosjekt bestilt deler til en reprap fra utlandet, som skal bygges sammen slik at den kan demonstreres på Go Open 2009 i april. Foreløbig plan er å bygge to i parallell, en basert på byggesett fra utlandet, og en basert på deler skrevet ut på 3D-skriveren til Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo. Jeg har fokusert på byggesettet, og håper noen andre vil ta ansvar for den hjemmelagede utgaven. :)

Nå er det den lange ventetiden som rår, etter at begge byggesettene er bestilt og betalt. Dog har visst den første pakken gått tapt etter at postens fikk den utlevert i Norge. Den er ferdig fortollet, og pakkelapp kom i postkassen før pakken var klar til henting. Det var 2008-11-07. Postens sporingssystem forteller at pakken ikke har beveget seg siden 2008-11-05, da den var innom omlastingsterminalen i Oslo. Dette var elektronikkbyggesettet som kom fra USA. Mekanikkbyggesettet er ennå ikke sendt fra England, og jeg håper det ikke går tapt på samme vis.

Tags: 3d-printer, norsk, nuug, reprap.
Tester blog
4th November 2008

Kanskje en blog kunne være noe også for meg. chronicle ser ut til å være en grei måte å skrive en blog på. Dette er første forsøk.

Tags: norsk, rss.

RSS Feed

Created by Chronicle v4.6