Petter Reinholdtsen

Endelig operativt webbasert medlemsregister for Fri programvare i skolen
2nd November 2009

Under helgens utviklersamling i Skolelinux fikk jeg endelig satt meg ned sammen med Ronny Aasen i styret for å få et webbasert medlemsregister tilbake på plass for foreningen som passer på skolelinuxprosjektet. Etter flere års knot og problemer, er nå memberdb satt opp og klart til bruk. Import av det gamle medlemsregisteret har vist seg vanskelig, så alle medlemmer bes om å registrere seg på nytt. Hvis du støtter FRiSKs formål så er du hjertelig velkommen til å melde deg inn. Formålet lyder:

Linux i skolen skal tilrettelegge for og informere om bruk av fri programvare, i henhold til Debian Free Software Guidelines av 2002-02-03, i den norske skolen, slik som f.eks. Linux og GNU.
Tags: debian edu, norsk.

Created by Chronicle v4.6