Petter Reinholdtsen

Gladoppslag om Skolelinux i avisen Fremover
15th August 2012

I sommer hadde avisen Fremover et flott oppslag om bruken av Skolelinux på alle skolene der. Artikkelen var på trykk på side 4 og 5 i papirutgaven 2012-07-23, men mangler dessverre i nettutgaven av avisen. Mine henvendelser til avisen for å få artikkelen på nett har så langt ikke vært vellykket.

Artikkelen med tittelen "Narvik kommune bruker gratisprogram i skolen - Har spart millioner", forteller om hvordan bruken av Skolelinux er en stor suksess i Narvik siden det ble tatt i bruk i 2004. Her er noen fine sitater:

"- Skolelinux har spart kommunen for store pengesummer, millionbeløp, som de heller kan bruke på andre ting, sier IKT-konsulent Viggo Fedreheim."

Avisen forteller at de har fått tilgang til beregninger som viser at Narvik kommune har spart noe mellom 10 og 20 millioner kroner de siste 8 årene på å bruke Skolelinux, og fortsetter:

"Regnestykket tar høyde for sparte kostnader til lisenser som medfølger de alternative operativsystemene, lavere driftskostnader og lengre levetid på datautstyret. Totalt har Narvikskolen en maskinpark på 1600 maskiner fordelt på de 11 skolene fra Skjomen i sør til Bjerkvik i nord."

Viggo Fedreheim sier dette om hvor noe av gevinsten kommer fra:

"- Vi kan gjenbruke gamle maskiner i skolen som er for dårlig andre steder i kommunen der de ikke bruker Skolelinux. Levetiden på en datamaskin blir 3-5 år lenger med Skolelinux. Vi kaller det for grønn IT, miljøvennlig IT."

Her er det mulighet for flere kommuner å få et godt IT-system på skolene, hvis de er villige til å forsøke. De som ikke har kompetanse innomhus kan kjøpe det fra en av de kommersielle leverandørene av Skolelinux-tjenester, som Skolelinux Drift AS (der jeg er styremedlem). Komplett liste er tilgjengelig via wikien.

Update 2012-08-16: Today I was allowed by Fremover to put the PDF I received from them with a copy of the article on the Internet. It is now available in the Skolelinux press archive.

Tags: debian edu, norsk.

Created by Chronicle v4.6