Petter Reinholdtsen

Må kommuner journalføre og svare på henvendelser fra innbyggerne?
8th October 2012

Et av grunnlagene for FiksGataMi er at det offentlige er underlagt forvaltningsloven og må følge god forvaltningsskikk, hvilket for FiksGataMi betyr at de må ta imot henvendelser fra innbyggerne og svare på dem innen 30 dager eller sende den videre og orientere innbyggeren om dette hvis de mener henvendelsen er feilsendt. Det har vist seg at dette er ukjent for endel offentlige etater, og det var derfor interessant å se en artikkel i Bladet Vesterålen om at Lødingen kommune tiltrekker seg oppmerksomheten fra sivilombudsmannen for å ha nektet å svare på en skriftlig henvendelse (epost) fra en innbygger. Ikke bare det, kommunen har latt være å journalføre henvendelsen.

Slo opp saken i postjournalen til Sivilombudsmannen, og den har fått saksnummer 2012/1638 der. Så langt er det journalført fem brev i saken hos Sivilombudsmannen (dokumentdato, inn/ut, dokumenttittel og journal-ID):

2012-07-05InnSak om manglende svar fra Lødingen kmmune (2012/13059)
2012-07-25UtForeleggelse - manglende svar fra Lødingen kommune (2012/13052)
2012-07-27InnForeleggelse - Manglende svar fra Lødningen kommune - Foreløpig svar (2012/14432)
2012-07-30UtVedrørnede utsatt frist - Manglende svar fra Lødingen kommune (2012/14445)
2012-09-24UtPåminnelse - Manglende svar fra Lødingen kommune (2012/17986)

Det blir interessant å følge denne saken videre. Jeg har ikke rukket be om innsyn, men regner med at jeg tar opp tråden når den nærmer seg en konklusjon. Jeg håper konklusjonen blir at kommunen også må svare på henvendelser fra folk de ikke ønsker å ha kontakt med.

Tags: fiksgatami, norsk, offentlig innsyn.

Created by Chronicle v4.6