Petter Reinholdtsen

NUUGs spørreundersøkelse for 2012 endelig åpnet
10th October 2012

Etter flere års pause fikk vi i NUUG endelig i dag annonsert spørreundersøkelse for medlemmer og likesinnede personer. Siste undersøkelse var i 2009, så det blir interessant å se hvordan svarene har endret seg siden da.

Alle kan delta. Skjemaet har har 27 spørsmål og vil ta om lag fem minutt å fylle ut.

Tags: norsk, nuug.

Created by Chronicle v4.6