Petter Reinholdtsen

Språkkoder for POSIX locale i Norge
11th April 2014

For 12 år siden, skrev jeg et lite notat om bruk av språkkoder i Norge. Jeg ble nettopp minnet på dette da jeg fikk spørsmål om notatet fortsatt var aktuelt, og tenkte det var greit å repetere hva som fortsatt gjelder. Det jeg skrev da er fortsatt like aktuelt.

Når en velger språk i programmer på unix, så velger en blant mange språkkoder. For språk i Norge anbefales følgende språkkoder (anbefalt locale i parantes):

nb (nb_NO)
Bokmål i Norge
nn (nn_NO)
Nynorsk i Norge
se (se_NO)
Nordsamisk i Norge

Alle programmer som bruker andre koder bør endres.

Språkkoden bør brukes når .po-filer navngis og installeres. Dette er ikke det samme som locale-koden. For Norsk Bokmål, så bør filene være navngitt nb.po, mens locale (LANG) bør være nb_NO.

Hvis vi ikke får standardisert de kodene i alle programmene med norske oversettelser, så er det umulig å gi LANG-variablen ett innhold som fungerer for alle programmer.

Språkkodene er de offisielle kodene fra ISO 639, og bruken av dem i forbindelse med POSIX localer er standardisert i RFC 3066 og ISO 15897. Denne anbefalingen er i tråd med de angitte standardene.

Følgende koder er eller har vært i bruk som locale-verdier for "norske" språk. Disse bør unngås, og erstattes når de oppdages:

norwegian-> nb_NO
bokmål -> nb_NO
bokmal -> nb_NO
nynorsk -> nn_NO
no -> nb_NO
no_NO -> nb_NO
no_NY -> nn_NO
sme_NO -> se_NO

Merk at når det gjelder de samiske språkene, at se_NO i praksis henviser til nordsamisk i Norge, mens f.eks. smj_NO henviser til lulesamisk. Dette notatet er dog ikke ment å gi råd rundt samiske språkkoder, der gjør Divvun-prosjektet en bedre jobb.

Referanser:

Tags: norsk.

Created by Chronicle v4.6