Petter Reinholdtsen

Stortinget vedtar maskinlesbart register over 20% av selskapseierne i Norge
7th February 2019

Jeg registrerer med glede at Stortinget i dag har vedtatt at det skal vedlikeholdes et åpent og maskinlesbart register over reelle rettighetshavere i Norge. Her kan en kanskje få et register som kan brukes til å analysere eierskap og kontroll i Norge maskinelt og knytte det til internasjonale databaser som OpenCorporates. Det liker jeg.

Den vedtatte grense på 25 prosents eierandel fikk stor oppmerksomhet i debatten. Jeg ser fra enkel analyse av skatteetatens eierskapsregister at 80.4% av alle selskapseiere i registeret har mindre enn 25% eierandel, mot 73.8% som har mindre enn 5% eierandel. En grense på 25% vil altså utelukke 80.4% av selskapseierne fra det vedtatte registeret, og en grense på 5% vil skjule 73.8%. En må helt ned i registrering av eierandeler over circa 0.002% for å få mer enn halvparten av selskapseierne i Norge. Mon tro hvor langt ned en må i eierprosent for å få med alle eierskapene til politisk valgte representanter?

Jeg biter meg også merke i at Sivert Bjørnstad fra FrP tilsynelatende tror at aksjonærregisteret er et eksisterende åpent register, på tross av at det så vidt jeg vet kun deles ved personlig oppmøte hos skatteetaten og ikke er tilgjengelig i maskinlesbart format for enhver, og dermed så langt ikke er importert inn i OpenCorporates. Det anser jeg ikke for et spesielt åpent register. Debatten ga ellers lite håp om at situasjonen bedrer seg, da finansministeren bare henviste til en fraværende næringsministeren og ikke ville uttale seg om et skikkelig aksjonærregister snart dukker opp.

Som vanlig, hvis du bruker Bitcoin og ønsker å vise din støtte til det jeg driver med, setter jeg pris på om du sender Bitcoin-donasjoner til min adresse 15oWEoG9dUPovwmUL9KWAnYRtNJEkP1u1b. Merk, betaling med bitcoin er ikke anonymt. :)

Tags: norsk, offentlig innsyn.

Created by Chronicle v4.6