Petter Reinholdtsen

Trengs flere frivillige til korrektur av den frie norske stavekontrollen
13th October 2012

Den frie norske stavekontrollen består av ca. 1,3 millioner bokmåls- og nynorskord. Det er mange kilder til ordene, f.eks. den norske ordbanken, norske nett-aviser, stavekontrollbrukere og korrekturlesere, og endel feil har sneket seg inn i databasen over ord. For å finne og fikse feilene trengs det korrekturlesing. Her kommer frivillige inn.

Hvis du vil bidra med korrektur av orddatabasen, kan du melde deg frivillig som bokmåls- eller nynorskkorrekturleser og få tilsendt en liten bunke ord på epost hver dag, lese over og sende inn på epost tilbake til korrekturlesing-systemet. Jo flere som sjekker, jo raskere kommer vi igjennom hele databasen. Så langt har vi oppdaget 341 bokmålsord og 50 nynorskord som ikke skal vært med i databasen. Det er nok noen flere. I tillegg har korrekturleserne oppdaget flere ord som manglet, og fått lagt dem inn i stavekontrollen.

Hvis du vil bidra, følg instruksene på prosjektsidene for nye bidragsytere, og ta kontakt med Håvard eller epostlisten i18n-no. Gode norskkunnskaper er en fordel, og vilje til å sjekke ordboka et krav!

Tags: debian edu, norsk, stavekontroll.

Created by Chronicle v4.6