Petter Reinholdtsen

Narvik sparer minst 9 millioner på å bruke Skolelinux
10th May 2013

I fjor sommer ble jeg gledelig overrasket over et oppslag i avisen Fremover om Narvik kommunes bruk av Skolelinux. Oppslaget var basert på et notat som besvarte spørsmål fra ordfører Tor Nysæter og rådgiver for skolesektoren, Petter Falkbu, om bruken av Skolelinux i Narvikskolene og konstnaden ved å gå over til Windows. For litt over en uke siden siden fikk jeg endelig bedt kommunen om å få innsyn i dette notatet, og det ble oversendt på epost tirsdag. Jeg fikk lagt ut notatet samme dag, og fikk i dag sjekket postlista til Narvik, der jeg fant notatet som sak 2013/1023.

Notatet forteller at Narvik ville måtte betalt minst 9 millioner for å gå over til Windows på skolene. I tillegg dokumenterer notatet at læreplanens krav oppfylles uten problemer ved bruk av Skolelinux. Jeg anbefaler alle å lese de 10 sidene med gode argumenter for å kutte unødige utgifter på IT i skoleverket. :)

Tags: debian edu, norsk.

Created by Chronicle v4.6